Rahastojen avainluvut

Rahastoihin liittyy CapMan Oyj:n kannalta merkittävää tuottopotentiaalia, ja tämän potentiaalin analysoinnin helpottamiseksi rahastot on jaettu neljään ryhmään voitonjako-osuusvaiheen mukaan. Alla oleva kaavio havainnollistaa rahastojen salkkujen arvoa voitonjako-osuusvaiheittain. Suurin osa rahastoistamme on irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa, jonka jälkeen rahasto siirtyvät voitonjakoon mikäli kutsuttu pääoma ja vuotuinen etuoikeutettu tuotto on palautettu rahastosijoittajille.

 

CapManin hallinnoimien kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen avainluvut löytyvät täältä:

 

CapManin hallinnoimien kiinteistöpääomarahastojen avainluvut löytyvät täältä:

 

 

 

Rahastotaulukoiden otsikoiden selitykset täällä

Lisätietoa rahastoista sekä rahastoihin liittyvää sanastoa löytyy oikealla olevista linkeistä.