Pohjoismainen pääomasijoittaja

Arvomme

Arvomme ohjaavat toimintaamme.

Aktiivinen omistajuus on kaiken toimintamme perusta. Tarjoamme proaktiivisesti innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Luomme pysyvää arvoa tekemällä tiivistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Olemme sitoutuneet yrittäjähenkisyyteen. Olemme nälkäisiä mutta nöyriä ja rohkaisemme jatkuvaan kehittymiseen ja kasvuun.

Uskomme rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Olemme sekä luotettava kumppani että vastuullinen omistaja ja kunnioittammekaikkia sidosryhmiämme. Otamme huomioon toimintamme vaikutukset myös pitkällä aikavälillä.