Pohjoismainen pääomasijoittaja

Strategiamme

Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja, joilla sijoittajat pääsevät houkutteleviin tuottoihin, sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille ja kiinteistöjen vuokralaisille. Tavoitteen toteuttamiseksi liiketoimintamme rakentuu kolmen kokonaisuuden ympärille: partnership-mallilla toimiva sijoitustoiminta, asiantuntijapalvelut sekä taseesta tehtävät sijoitukset pääomasijoitusluokkaan.

Näin luomme arvoa

1. Sijoitustoiminnan partnershipit

Alansa johtavat sijoitustoiminnan partnershipit vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. Partnershipit ovat keskeisessä roolissa hallinnointipalkkioita kerryttävien rahastojen perustamisessa, sijoituskohteiden valitsemisessa ja arvonluonnissa sekä voitonjako-osuustuottojen muodostumisessa.

Growth Equity – Vähemmistösijoituksia pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin
Buyout – Mukana pohjoismaisissa menestystarinoissa
Real Estate – Aktiivinen omistaja kiinteistöille Pohjoismaissa
Credit – Vaihtoehtoista velkarahoitusta
Russia – Kasvukumppani Venäjällä
Infra - Lisäarvoa pohjoismaisista infrastruktuurikohteista

Houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille fokusoituneiden sijoitusstrategioiden kautta

2. Pääomasijoittamisen asiantuntijapalvelut

Tarjoamme pääomasijoittamiseen keskittyviä asiantuntijapalveluja pitkällä kokemuksella. Mahdollistamme onnistuneen varainhankinnan, rahastojen hallinnoinnin ja keskitetyn hankinta- ja ostotoiminnan sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palvelut toimivat osittain omien brändien alla.

Scala Fund Advisory
CaPS – CapMan Procurement Services
Fund Management

Lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille

3. Omat sijoitukset

Sijoitamme taseestamme omien rahastojemme lisäksi myös laajemmin pääomasijoitusluokkaan. CapMan sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin 1–5 prosenttia rahaston koosta riippuen. CapMan pyrkii sijoituskapasiteetin kasvattamisen sekä pääomarakenteen optimoinnin myötä hallinnoimaan tasettaan aktiivisesti.

Merkittävä oma sijoituskapasiteetti

Sijoitukset 153,0 milj. € (30.6.2018)