Pääomasijoittamisesta

Tietoa pääomasijoittamisesta

Pääomasijoitusyhtiöt hallinnoivat rahastoja, jotka sijoittavat listaamattomiin yhtiöihin ja kiinteistöihin. Pääomasijoitusprosessissa on monta vaihetta alkaen rahaston varainhankinnasta ja päättyen pääoman ja tuottojen palautuksiin sijoittajille. Pääomasijoittaminen käynnistyi Pohjoismaissa 1980-luvun lopulla, jolloin useita alan yrityksiä CapMan mukaan lukien perustettiin.

Pääoma­sijoittaminen mahdollistaa listaamattomien yritysten kasvun ja kehityksen

Miten pääoma­sijoittaminen toimii?

  1. Pääomasijoittaja kerää sijoitussitoumuksia rahastoihin.

  2. Pääomarahastot tekevät oman pääoman ehtoisia sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin.

  3. Pääomasijoittajalla on yleensä määräysvalta kohdeyhtiössä, mikä mahdollistaa aktiivisen omistajuuden.

  4. Rahoituksen lisäksi sijoittajat tarjoavat strategista osaamista ja tukevat yhtiön johtoa.

  5. Arvonluonti kohdeyrityksissä perustuu pääosin kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen.

Pääoma­sijoittaminen on yleistyvä rahoitusmuoto

Pääoma­sijoittamisen eri vaiheita

Tyypillisesti pääomasijoitukset jaetaan kohdeyhtiön elinkaaren ja tilanteen mukaan.

Siemenvaihe: Liiketoimintasuunnitelman rahoitus ja kehitys.

Venture Capital: Vähemmistö- tai enemmistösijoituksia yhtiön alkuvaiheen kasvuun ja laajentumiseen.

Kasvusijoitukset: Tyypillisesti vähemmistösijoituksia yhtiöihin, joissa on merkittävää kasvupotentiaalia.

Buyout: Tyypillisesti joko toimivan tai ulkopuolisen johdon kanssa toteutettuja enemmistösijoituksia, joissa hankitaan määräävä asema yhtiössä.

Erikoistilanteet: Tyypillisesti sijoituksia yhtiöihin jotka kärsivät taloudellisista vaikeuksista tai joiden toimiala on muutosvaiheessa.

CapMan on aktiivinen pääsääntöisesti kasvu- ja Buyout-sijoittamisessa.


CapMan on Pääomasijoittajat ry:n jäsen

Pääomasijoittajat ry edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä toimivan, kasvavan ja tehokkaan pääomasijoitusalan avulla. Yhdistys on pääomasijoitustoimialan yhteinen ääni ja edunvalvontajärjestö Suomessa. Se tekee toimialan edunvalvontaa, tuottaa korkealaatuista ja rikasta tutkimusta sekä tiedottaa aktiivisesti toimialasta. Lisäksi yhdistys ylläpitää toimialan eettisiä säännöksiä (code of conduct), tuottaa suosituksia ja järjestää koulutusta toimialan kehittämiseksi. CapMan noudattaa yhdistyksen ylläpitämiä avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia. Lue lisää Pääomasijoittajat ry:n verkkosivuilta.