Toiminta-ajatuksemme

Toiminta-ajatuksemme

Elinvoimaisessa yhteiskunnassa menestyvät liiketoiminnat kasvavat ja markkinat ja tuotteet kohtaavat. Johtavana pääomasijoitusalalla toimivana sijoitus- ja varainhoitoyhtiönä olemme vaikuttaneet yhteiskunnan kehitykseen jo 25 vuotta luomalla uusia pörssiyhtiöitä, rakentamalla kansainvälisiä brändejä ja elvyttämällä kokonaisia kortteleita.

Missiomme on rakentaa menestyksekkäitä yhteiskunnan kehitykseen myönteisesti vaikuttavia liiketoimintoja

CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalalla toimiva sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Olemme rakentaneet menestyviä yhteiskuntaa kehittäviä liiketoimintoja jo yli 25 vuoden ajan. Identifioimme mielenkiintoisimmat sijoitusstrategiat, joita toteutamme erikoistuneiden sijoitustoiminnan partnershipien kautta. Palvelemme pääomasijoitusluokassa toimivia ja siihen sijoittavia tahoja laajasti. Juuremme ovat Pohjoismaissa, mutta toimintamme ja verkostomme ovat kansainvälisiä. Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja, joilla sijoittajat pääsevät houkutteleviin tuottoihin, sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille ja kiinteistöjen vuokralaisille.

Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta