Esimerkkejä

Aktiivisena ja merkittävänä omistajana olemme sitoutuneet edistämään vastuullisia liiketoimintatapoja kohdeyrityksissämme sekä hallinnoimaan kiinteistösijoituskohteitamme pitkäjänteisesti. Monet kohdeyrityksistämme ja kiinteistöistämme ovat vastuullisen toiminnan edelläkävijöitä omalla toimialallaan. Alla muutama case-esimerkki kohdeyritystemme vastuullisuusohjelmista.