Vastuullinen sijoittaminen

Kansainvälinen sitoumus

Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN Principles for Responsible Investment, UN PRI).

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

UN PRI on kansainvälinen sijoittajien muodostama verkosto, joka tekee yhteistyötä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen puolesta käytännössä. UN PRI:n allekirjoittaneiden tahojen osalta arvioidaan vuosittain periaatteiden noudattamista sijoituspolitiikassa ja -käytännöissä.

UN PRI:n myötä CapMan sitoutuu seuraavaan kuuteen periaatteeseen:

  1. Otamme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointitapaan liittyvät seikat huomioon analysoidessamme sijoituskohteita ja tehdessämme sijoituspäätöksiä.

  2. Olemme aktiivisia omistajia ja huomioimme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointitapaan liittyviä näkökohtia omistuspolitiikassa ja -käytännöissä.

  3. Odotamme sijoituskohteina olevien yritysten tarjoavan riittävästi tietoa toimintaansa liittyvistä ympäristö- ja yhteiskuntaseikoista sekä hyvän hallinnointitavan käytännöistään.

  4. Edistämme periaatteiden kannatusta ja käyttöönottoa koko sijoitusalalla.

  5. Teemme yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa tehostaaksemme periaatteiden toteutumista käytännössä.

  6. Raportoimme, miten periaatteiden noudattaminen ja niiden käyttöönoton edistäminen näkyy omassa toiminnassamme.

Raportointi

CapMan raportoi periaatteet allekirjoittaneena tahona toiminnastaan vuositasolla. Lue alla viimeisin CapManin UN PRI Transparency report (englanniksi).