Tuija Fräntilä

  • asset manager
  • +358 207 207 630
  • kiinteistötalouden tradenomi, LKV