Palvelut

Rahastojen hallinnointipalvelut

Erikoistuneet rahastojen hallinnointipalvelut vapauttavat vaihtoehtoisen sijoitusluokan rahastoyhtiöiden aikaa hallinnointityöstä sijoitustoimintaan tarjoamalla rahastoyhtiöille kokonaisvaltaiset mm. AIFM-direktiivin käyttöönottoon, rahastojen hallinnointiin, arvonmääritykseen ja sääntelyyn liittyvät asiantuntijapalvelut avaimet käteen -periaatteella tai kohdennetusti asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidysti.

Tarjoamme rahastojen hallinnointia avaimet käteen -periaatteella

Ratkaisuja lisääntyneen sääntelyn tuomiin haasteisiin

Rahastojen hallinnointiin, riskienhallintaan ja compliance-toimintoihin liittyvien palvelujen kysyntä on ollut voimakasta, sillä monimutkaiset rahastorakenteet, sääntelyn myötä lisääntyneet compliance- ja prosessiedellytykset sekä kasvaneet raportointivaatimukset asettavat rahastoyhtiöille yhä enemmän haasteita.

Yli 28 vuoden kokemus eri toimialueilla

CapManin Back office-, monitoring- ja lakiasioista vastuussa oleva tiimi koostuu 13 pääomarahastojen hallinnoinnin asiantuntijasta ja juristista ja sillä on yli 28 vuoden kokemus erilaisten rahastorakenteiden hallinnoinnista. Tiimi on ollut mukana perustamassa yli 80 rahastoa usealla eri toimialueella kiinteistörahastoista kasvurahastoihin ja kehittyvistä markkinoista korkorahastoihin, joiden kansainväliseen sijoittajakuntaan lukeutuu niin pieniä yksityisiä kuin suuria instituutionaalisia sijoittajia maailmanlaajuisesti.

Ota yhteyttä