CapMan Oyj:n hallinnointi

CapMan Oyj:n hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta vastaa yhtiön hallitus.

Päivitetty 22.2.2018.

Sovellettavat säännökset

CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Corporate Governance 2015 (”Hallinnointikoodi”) noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti, ja yhtiötä hallinnoidaan lisäksi Suomen lakien, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Hallinnointikoodin edellyttämät selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla alla. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu myös osana yhtiön vuoden 2017 vuosikertomusta.

Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Kaikki selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Palkitseminen

CapManin palkitsemisvaliokunta ja hallitus ovat arvioineet periaatteita ensi kädessä oikeudenmukaisuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta, huomioiden tasapainon säilymisen osakkeenomistajien, rahastosijoittajien ja työntekijöiden eduissa. Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea liiketoiminnassa onnistumista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Code of Conduct

Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, CapMan Oyj:

”CapMan toimii sijoitus- ja rahoituspalveluiden alalla. Pitkän aikavälin menestys tällä toimialalla rakentuu osapuolten väliseen luottamukseen. Uskomme, että ansaitaksemme luottamuksen meidän täytyy aina toimia korkeimpien eettisten ohjeistusten mukaisesti kaikessa mitä teemme, niin sijoittajien, asiakkaiden, kohdeyritysten, osakkeenomistajien, kollegoiden, tavarantoimittajien, kilpailijoiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Korkea etiikka on yksi CapManin perusarvoista ja Code of Coduct kuvastaa sitoutumistamme tähän arvolupaukseen ja sitä miten korkea etiikka näkyy jokapäiväisessä ammatillisessa toiminnassamme.”