Johtoryhmä

CapMan Oyj:n johtoryhmän tehtävänä on yhdessä toimitusjohtajan kanssa valmistella ehdotuksia hallitukselle konsernin toimintaa koskevissa asioissa.

Joakim Frimodig

vt. toimitusjohtaja

+358 50 529 0665

Jerome Bouix

managing partner, Scala Fund Advisory

+46 731 461 132

Hans Christian Dall Nygård

managing partner, CapMan Russia

+7 495 620 48 85

Niko Haavisto

talousjohtaja

+358 207 207 583

Mika Matikainen

managing partner, CapMan Real Estate

+358 207 207 616

Juha Mikkola

managing partner, CapMan Growth Equity

+358 50 590 0522

Markus Sjöholm

managing partner, CapMan Buyout

+358 40 50 80 121

Päätehtävät

Johtoryhmän päätehtävät ovat (i) tiimistrategian, varainhankinnan, resurssien sekä markkinoinnin koordinointi, (ii) hallituksen ja toimitusjohtajan/johtoryhmän päätösten toteuttaminen, (iii) päätöksenteon tukeminen aktiivisella informoinnilla ja osallistumisella sekä (iv) tiimien informointi ja päätösten jalkauttaminen johtoryhmässä sovitulla tavalla.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yhtiön liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja valtuuksien mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Pääsääntöisesti toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti yrityksen operatiivisesta toiminnasta sekä tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista päätöksistä ja niiden toteuttamisesta. Toimitusjohtaja nimittää liiketoiminta-alueiden vetäjät. Hallitus hyväksyy suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa toimivien henkilöiden rekrytoinnit. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi. CapManin toimitusjohtajana on 8.8.2013 alkaen toiminut Heikki Westerlund (s. 1966, KTM).