Niko Haavisto

  • talousjohtaja
  • +358 207 207 583
  • YTM

Johtoryhmässä alkaen: 

2010

Keskeiset hallitusjäsenyydet: 

Norvestia Oyj
Norvestia Industries Oy

Keskeinen työhistoria:

Niko on työskennellyt CapManin talousjohtajana vuodesta 2010. Ennen CapMania Niko työskenteli Oriola-KD Oyj:ssä talousohjauksen ja suunnittelun johtajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt financial controllerina GE Healthcare Finland Oy:ssä sekä KHT-tilintarkastajana PricewaterhouseCoopers Oy:llä.