Tiedonantopolitiikka

Palvelemme eri sidosryhmiämme antamalla tietoa strategiastamme, toiminnastamme, tavoitteistamme ja liiketoimintaympäristöstämme siten, että CapManista sijoituskohteena ja yhteistyökumppanina muodostuu oikea kuva.

CapManin sijoittajasuhteiden ja viestinnän tavoitteena on palvella CapManin eri sidosryhmiä antamalla tietoa CapManin strategiasta, toiminnasta, tavoitteista ja liiketoimintaympäristöstä siten, että CapManista sijoituskohteena ja yhteistyökumppanina muodostuu oikea kuva.

Tieto Hallinnointikoodin noudattamisesta, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017, palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti, CapManin tiedonantopolitiikka, tiedotteet, vuosikertomukset, sijoittajakalenteri, yhtiökokouksiin liittyvät tiedot, osakkeisiin liittyvät tiedot sekä muut Hallinnointikoodin edellyttämät tiedot löytyvät yhtiön internetsivuilta.

CapManin tiedonantopolitiikka