Tilintarkastus

Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioiksi ilmoitetaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa.

CapManin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja. Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioiksi ilmoitetaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiö noudattaa tilintarkastajan toimikauden pituuden laskennassa tilintarkastuslain mukaisia säännöksiä. Näiden säännösten mukaan tilintarkastajan toimikauden määräajan kuluminen alkaa uuden tilintarkastuslain voimaantuloa seuraavan tilikauden alusta eli tilikaudelta 1.1.–31.12.2008. CapManin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen, vastaa tilintarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista koko konsernin osalta.

Edellisen varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Vuonna 2016 tilintarkastajille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Palkkiot (euro)

Tilintarkastuspalkkiot

261 000

Palkkiot muista palveluista

299 000

Yhteensä

560 000