Yhtiökokous

CapManin yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttävät puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokous päättää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä.

Osakkeenomistajan vaatimukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan vaatimus saada asia yhtiökokouksen asialistalle on toimitettava kirjallisesti CapMan Oyj:n hallitukselle viimeistään torstaina 3.1.2019. Vaatimus on toimitettava joko sähköpostitse osoitteeseen agm@capman.com tai kirjeitse osoitteeseen CapMan Plc / Legal and Compliance, Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki, Finland.

Varsinainen yhtiökokous 2018

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 14.3.2018 klo 10.00 Glo Hotel Art:ssa, Jugend-salissa osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki.

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

Selaa yhtiökokouksia vuodesta 2007 eteenpäin tässä:


Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yleensä varsinainen yhtiökokous on pidetty maaliskuun loppupuolella tai huhtikuun alussa. Merkittävimpiä varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat:

 • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • hallituksen jäsenten valinta
 • hallituksen ja sen valiokuntien palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen
 • tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
 • tilinpäätöksen hyväksyminen
 • hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • osakepääoman korottamisesta päättäminen
 • yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta, päättäminen
 • hallitukselle annattavista valtuutuksista päättäminen.


Yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja yhtiökokouskutsu

Yhtiön hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokouskutsu sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • yhtiökokouksen aika ja paikka
 • ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi
 • hallituksen tiedossa olevat ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi ja palkkioiksi sekä jäsenehdokkaiden henkilötiedot
 • ehdotus tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioiksi
 • muut ehdotukset yhtiökokoukselle
 • asiat, jotka on otettu yhtiökokouksen asialistalle mutta joista ei ehdoteta päätöstä tehtäväksi
 • maininta menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatettava voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siinä
 • maininta osakkeenomistajan oikeudesta esittää kysymyksiä yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista kokouksen aikana tai mahdollisuudesta toimittaa
  kysymykset etukäteen yhtiölle
 • yhtiökokoukseen osallistumisoikeus ja äänestysoikeuden määrittävä ns. yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
 • paikka jossa yhtiökokousasiakirjat ja päätösehdotukset ovat saatavilla
 • osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä yhtiökokousta koolle kutsuttaessa
 • yhtiön internetsivujen osoite.

Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot ovat saatavilla tällä sivustolla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta:

 • yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
 • päätösehdotukset yhtiökokoukselle.


Yhtiökokoukseen liittyvät tiedot yhtiön internetsivuilla

CapManin internetsivuilla on erillinen osio yhtiökokouksiin liittyen. CapMan julkaisee ja ylläpitää tässä osiossa yhtiökokoukseen liittyviä tietoja seuraavasti:

Yhtiökokouksen päivämäärä ja oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

CapMan ilmoittaa seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärien julkistamisen yhteydessä seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärän sekä päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Lisäksi CapMan ilmoittaa, mihin postitai sähköpostisoitteeseen vaatimus tulee lähettää. Vaatimuksen katsotaan tulleen yhtiölle riittävän ajoissa, jos siitä on ilmoitettu hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun julkistamista. Seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärät on yleensä julkaistu lokakuun loppupuolella tai marraskuun alkupuolella.

Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösehdotukset yhtiökokoukselle

Tiedot ovat saatavilla CapManin internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja vähintään kolmen kuukauden ajan yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja ja äänestystulokset sekä pöytäkirjan asianmukaiset liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, ovat saatavilla CapManin internetsivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta ja vähintään kolmen kuukauden ajan yhtiökokouksesta.

Edellisten vuosien yhtiökokouksiin liittyvät tiedot

Edellisten vuosien yhtiökokouksista pidetään CapManin internetsivuilla hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiökokouskutsu ja yhtiökokouksen päätökset. Sivuilla on myös nähtävillä yhtiökokousten pöytäkirjat vuodesta 2010 lähtien.

Hallituksen jäsenten, jäsenehdokkaiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien läsnäolo yhtiökokouksessa

Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet sekä hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt ovat paikalla yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastaja on aina läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien henkilötiedot ja tietosuojaseloste

Osakkeenomistajien CapMan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on ladattavissa alla.


2017

Varsinainen yhtiökokous 2017

CapMan Oyj:n 15.3.2017 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät tiedotteet:

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

2016

CapMan Oyj:n 16.3.2016 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
 • 12.2.2016 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
 • 16.3.2016 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

2015

CapMan Oyj:n 18.3.2015 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
 • 5.2.2015 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
 • 18.3.2015 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

2014

CapMan Oyj:n 19.3.2014 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
 • 6.2.2014 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
 • 19.3.2014 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

2013

CapMan Oyj:n 20.3.2013 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
 • 8.2.2013 Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotuksia CapManin varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2013
 • 26.2.2013 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
 • 20.3.2013 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

2012

CapMan Oyj:n 14.3.2012 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
 • 3.2.2012 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
 • 14.3.2012 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

2011

CapMan Oyj:n 30.3.2011 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
 • 4.2.2011 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
 • 30.3.2011 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

2010

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
 • CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
 • CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

2009

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
 • CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
 • CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

2008

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
 • CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
 • CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

2007

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
 • 4.2.2011 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
 • 29.3.2007 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset