Osakkeet ja osakkeenomistajat

Miksi sijoittaa CapManiin?

CapManin osake antaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua listaamattomien yritysten ja kiinteistöjen arvonnousuun. CapManin tavoitteena on maksaa vähintään 75 % osakekohtaisesta tuloksestaan osinkona.

Hyödynnä listaamattomien yritysten ja kiinteistöjen potentiaalia

CapManin osake tarjoaa rahastojen rahaston tavoin mahdollisuuden sijoittaa valittuihin pääomasijoitusstrategioihin. Kohteet on hajautettu maantieteellisesti sekä usealle toimialalle. Voitonjako-osuustuotot ovat lisämauste osakesijoittajalle. Näitä syntyy yleensä rahaston elinkaaren loppuvaiheessa sen siirtyessä voitonjakoon. CapManin toimintaa ja taloudellista kehitystä tulee tarkastella pitkällä aikavälillä. Pääomarahastojen elinkaari on tyypillisesti 10 vuotta ja useimmat sijoituskohteet ovat rahastojen salkuissa 4–6 vuoden ajan.

Miksi omistaa CapMania?

  • Mahdollisuus osallistua listaamattomien pohjoismaisten ja venäläisten yritysten sekä pohjoismaisten kiinteistöjen arvonnousuun.
  • Ennustettava perustuotto hallinnointipalkkioista ja kasvupotentiaalia palveluliiketoiminnan palkkioista.
  • Voitonjako-osuustuotot kasvattavat jaettavaa pottia ja voitonjaon piirissä olevien rahastojen irtautumisilla on aina tuottopotentiaalia
  • Merkittävä oma sijoituskapasiteetti, joka allokoidaan laajasti pääomasijoitusluokkaan (ml. rahastot ja suorat sijoitukset).
  • CapManin tavoitteena on maksaa osinkoa vähintään 75 % osakekohtaisesta tuloksesta.

Tulos/osake ja osinko/osake, €
euroa

Taloudelliset tavoitteet

CapManin toiminta perustuu pääomasijoitusalan kasvuun. Tavoitteemme on hyödyntää kasvumahdollisuuksia niillä alueilla, joilla voimme tarjota parasta lisäarvoa asiakkaillemme. Kasvavan palveluliiketoiminnan ja onnistuneen varainhankinnan myötä kasvavat palkkiotuotot luovat hyvän pohjan liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen kestävälle kasvulle.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan kasvu

Tavoite: Keskimäärin yli 10 % vuodessa

Toteuma Q3 2017: -4,5 % (ilman voitonjako-osuustuottoja)

Oman pääoman tuotto

Tavoite: Oman pääoman tuottotavoite keskimäärin yli 20 % vuodessa

Toteuma Q3 2017: 18,2 %

Nettovelkaantumisaste

Tavoite: Keskimäärin korkeintaan 40 %

Toteuma Q3 2017: 16,4 %

Osinkopolitiikka

Tavoite: Maksaa osinkoa vähintään 75 % osakekohtaisesta tuloksesta

Toteuma 2016: 0,09 €/osake, 80 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta (hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle