Osakkeet ja osakkeenomistajat

Miksi sijoittaa CapManiin?

CapManin osake antaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua listaamattomien yritysten ja kiinteistöjen arvonnousuun. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Hyödynnä listaamattomien yritysten ja kiinteistöjen potentiaalia

CapManin osake tarjoaa rahastojen rahaston tavoin mahdollisuuden sijoittaa valittuihin pääomasijoitusstrategioihin. Kohteet on hajautettu maantieteellisesti sekä usealle toimialalle. Voitonjako-osuustuotot ovat lisämauste osakesijoittajalle. Näitä syntyy yleensä rahaston elinkaaren loppuvaiheessa sen siirtyessä voitonjakoon. CapManin toimintaa ja taloudellista kehitystä tulee tarkastella pitkällä aikavälillä. Pääomarahastojen elinkaari on tyypillisesti 10 vuotta ja useimmat sijoituskohteet ovat rahastojen salkuissa 4–6 vuoden ajan.

Miksi omistaa CapMania?

  • Mahdollisuus osallistua listaamattomien pohjoismaisten ja venäläisten yritysten sekä pohjoismaisten kiinteistöjen arvonnousuun.
  • Ennustettava perustuotto hallinnointipalkkioista ja kasvupotentiaalia palveluliiketoiminnan palkkioista.
  • Voitonjako-osuustuotot kasvattavat jaettavaa pottia ja voitonjaon piirissä olevien rahastojen irtautumisilla on aina tuottopotentiaalia
  • Merkittävä oma sijoituskapasiteetti, joka allokoidaan laajasti pääomasijoitusluokkaan (ml. rahastot ja suorat sijoitukset).
  • CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Tulos/osake ja osinko/osake, €
euroa

Taloudelliset tavoitteet

CapManin toiminta perustuu pääomasijoitusalan kasvuun. Tavoitteemme on hyödyntää kasvumahdollisuuksia niillä alueilla, joilla voimme tarjota parasta lisäarvoa asiakkaillemme. Kasvavan palveluliiketoiminnan ja onnistuneen varainhankinnan myötä kasvavat palkkiotuotot luovat hyvän pohjan liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen kestävälle kasvulle.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu

Tavoite: Keskimäärin yli 10 % vuodessa

Toteuma 1-6/2018: 28,3 % (ilman voitonjako-osuustuottoja)

Oman pääoman tuotto

Tavoite: Oman pääoman tuottotavoite keskimäärin yli 20 % vuodessa

Toteuma 1-6/2018: 11,4 %

Omavaraisuusaste

Tavoite: yli 60 %

Toteuma 1-6/2018: 58,4%

Osinkopolitiikka

Tavoite: Jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa

2017: 0,11 €/osake, 85 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta (hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 2018).