Omat sijoituksemme

Allokoimme oman merkittävän sijoitus­kapasiteettimme laajasti pääomasijoitus­luokkaan. Alla esitettynä sijoitukset taseestamme sijoitusstrategioittain.

Sijoitukset 153,0 milj. € (30.6.2018)

CapMan Oyj:n osuus CapManin hallinnoimissa rahastoissa

Rahasto Rahaston käypä arvo 30.6.2018, M€ CapManin osuus rahastosta, %
CapMan Buyout VIII 137,8 8,6%
CapMan Buyout IX 170,9 4,4%
CapMan Buyout X 183,8 2,5%
CapMan Growth Equity 2017 36,3 31,0%
CapMan Hotels RE 368,9 1,5%
CapMan Infra Lynx 5,0 100,0%
CapMan Mezzanine V 21,6 5,3%
CapMan Nordic Real Estate 168,8 1,5%
CapMan Nordic Real Estate II 67,8 2,4%
CapMan RE II 59,0 1,3%
CapMan Russia 68,9 4,7%
CapMan Russia II 34,4 2,0%
CapMan Technology 2007 21,6 6,9%
Nest Capital 2015 Fund 41,0 2,1%