Omat sijoituksemme

Allokoimme oman merkittävän sijoitus­kapasiteettimme laajasti pääomasijoitus­luokkaan. Alla esitettynä sijoitukset taseestamme sijoitusstrategioittain.

Sijoitukset 165,531 milj. € (31.3.2017)

CapMan Oyj:n osuus CapManin hallinnoimissa rahastoissa

Rahasto Rahaston käypä arvo 31.3.2017, M€ CapManin osuus rahastosta, %
CapMan Equity VII 2,1 5,3 %
CapMan Buyout VIII 112,8 8,6 %
CapMan Buyout IX 154,8 4,4 %
CapMan Buyout X 211,7 2,5 %
CapMan Mezzanine IV 9,1 2,9 %
CapMan Mezzanine V 50,7 5,3 %
CapMan Technology 2007 8,2 6,9 %
CapMan Life Science IV 0,6 18,5 %
CapMan Russia 87 4,7 %
CapMan Public Market 0 3,7 %
CapMan Real Estate I 31,2 1,0 %
CapMan RE II 113,7 1,3 %
CapMan Hotels RE 338,2 1,5 %
CapMan Russia II 14,3 2,0 %
CapMan Nordic Real Estate 202,1 1,5 %
Nest Capital 2015 Fund 0 2,1 %