Omat sijoituksemme

Allokoimme oman merkittävän sijoitus­kapasiteettimme laajasti pääomasijoitus­luokkaan. Alla esitettynä sijoitukset taseestamme sijoitusstrategioittain.

Sijoitukset 157,4 milj. € (31.3.2018)

CapMan Oyj:n osuus CapManin hallinnoimissa rahastoissa

Rahasto Rahaston käypä arvo 31.3.2018, M€ CapManin osuus rahastosta, %
CapMan Buyout VIII 138,8 8,6%
CapMan Buyout IX 173,4 4,4%
CapMan Buyout X 192,5 2,5%
CapMan Growth Equity 2017 31,0 31,0%
CapMan Hotels RE 357,3 1,5%
CapMan Mezzanine V 20,8 5,3%
CapMan Nordic Real Estate 193,7 1,5%
CapMan Nordic Real Estate II 61,5 2,4%
CapMan RE II 61,7 1,3%
CapMan Russia 83,0 4,7%
CapMan Russia II 27,5 2,0%
CapMan Technology 2007 22,2 6,9%
Nest Capital 2015 Fund 40,6 2,1%