Omat sijoituksemme

Allokoimme oman merkittävän sijoitus­kapasiteettimme laajasti pääomasijoitus­luokkaan. Alla esitettynä sijoitukset taseestamme sijoitusstrategioittain.

Sijoitukset 169,2 milj. € (31.12.2017)

CapMan Oyj:n osuus CapManin hallinnoimissa rahastoissa

Rahasto Rahaston käypä arvo 31.12.2017, M€ CapManin osuus rahastosta, %
CapMan Equity VII 1 5,3%
CapMan Buyout VIII 116,6 8,6%
CapMan Buyout IX 169,4 4,4%
CapMan Buyout X 186,9 2,5%
CapMan Mezzanine IV 13,6 2,9%
CapMan Mezzanine V 20,8 5,3%
CapMan Technology 2007 21,2 6,9%
CapMan Life Science IV 0,7 18,5%
CapMan Russia 83,0 4,7%
CapMan Public Market 0,3 3,7%
CapMan Real Estate I 16,1 1,0%
CapMan RE II 62,9 1,3%
CapMan Hotels RE 351,5 1,5%
CapMan Russia II 25,0 2,0%
CapMan Nordic Real Estate 197,1 1,5%
CapMan Nordic Real Estate II 5,4 2,4%
Nest Capital 2015 Fund 30,6 2,1%