Omat sijoituksemme

Allokoimme oman merkittävän sijoitus­kapasiteettimme laajasti pääomasijoitus­luokkaan. Alla esitettynä sijoitukset taseestamme sijoitusstrategioittain.

Sijoitukset 170,0 milj. € (30.9.2017)

CapMan Oyj:n osuus CapManin hallinnoimissa rahastoissa

Rahasto Rahaston käypä arvo 30.9.2017, M€ CapManin osuus rahastosta, %
CapMan Equity VII 0,1 5,3 %
CapMan Buyout VIII 123,9 8,6 %
CapMan Buyout IX 170,7 4,4 %
CapMan Buyout X 259,3 2,5 %
CapMan Mezzanine IV 8,7 2,9 %
CapMan Mezzanine V 24,0 5,3 %
CapMan Technology 2007 20,4 6,9 %
CapMan Life Science IV 0,8 18,5 %
CapMan Russia 85,0 4,7 %
CapMan Public Market 0,1 3,7 %
CapMan Real Estate I 13,3 1,0 %
CapMan RE II 72,3 1,3 %
CapMan Hotels RE 343,7 1,5 %
CapMan Russia II 29,2 2,0 %
CapMan Nordic Real Estate 199,7 1,5 %
CapMan Nordic Real Estate II 2,5 2,40%
Nest Capital 2015 Fund 30,5 2,1 %