Omat sijoituksemme

Allokoimme oman merkittävän sijoitus­kapasiteettimme laajasti pääomasijoitus­luokkaan. Alla esitettynä sijoitukset taseestamme sijoitusstrategioittain.

Sijoitukset 173,9 milj. € (30.6.2017)

CapMan Oyj:n osuus CapManin hallinnoimissa rahastoissa

Rahasto Rahaston käypä arvo 30.6.2017, M€ CapManin osuus rahastosta, %
CapMan Equity VII 1,6 5,3 %
CapMan Buyout VIII 127,9 8,6 %
CapMan Buyout IX 180,9 4,4 %
CapMan Buyout X 240,7 2,5 %
CapMan Mezzanine IV 7,8 2,9 %
CapMan Mezzanine V 23,8 5,3 %
CapMan Technology 2007 19,1 6,9 %
CapMan Life Science IV 0,8 18,5 %
CapMan Russia 88,4 4,7 %
CapMan Public Market 1,2 3,7 %
CapMan Real Estate I 25,9 1,0 %
CapMan RE II 86,8 1,3 %
CapMan Hotels RE 340,1 1,5 %
CapMan Russia II 29,1 2,0 %
CapMan Nordic Real Estate 224,4 1,5 %
Nest Capital 2015 Fund 29,6 2,1 %

Sijoitukset 100,8 milj. € (30.6.2016)