Omat sijoituksemme

Allokoimme oman merkittävän sijoitus­kapasiteettimme laajasti pääomasijoitus­luokkaan. Alla esitettynä sijoitukset taseestamme sijoitusstrategioittain.

Sijoitukset 181 milj. € (31.12.2016)

CapMan Oyj:n osuus CapManin hallinnoimissa rahastoissa

Rahasto Rahaston käypä arvo 31.12.2016, M€ CapManin osuus rahastosta, %
CapMan Equity VII 4,5 5,3 %
CapMan Buyout VIII 106,7 8,6 %
CapMan Buyout IX 147,4 4,4 %
CapMan Buyout X 188,1 2,5 %
CapMan Mezzanine IV 5,8 2,9 %
CapMan Mezzanine V 49,8 5,3 %
CapMan Technology 2007 12,7 6,9 %
CapMan Life Science IV 5,1 18,5 %
CapMan Russia 85,8 4,7 %
CapMan Public Market 1,1 3,7 %
CapMan Real Estate I 31,3 1,0 %
CapMan RE II 111,1 1,3 %
CapMan Hotels RE 363,1 1,5 %
CapMan Russia II 14,2 2,0 %
CapMan Nordic Real Estate 198,4 1,5 %
Nest Capital 2015 Fund 0 2,1 %