Optio-ohjelmat

CapManin optio-ohjelmat ovat osa konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaista kannustinjärjestelmää.

CapManilla on henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi tällä hetkellä voimassa kaksi optio-ohjelmaa, optio-ohjelma 2013 ja optio-ohjelma 2016, jonka piirissä on yhtiön avainhenkilöitä. Optio-ohjelmat hyväksyttiin 20.3.2013 ja 16.3.2016 pidetyissä yhtiön varsinaisissa yhtiökokouksissa.

Osakkeiden merkitseminen CapMan Oyj:n optio-oikeuksilla

Osakemerkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj ja sen sidonnaisasiamiehenä Evli Alexander Management Oy, joka vastaanottaa ja välittää merkintöjä Incentive-palvelun kautta.

CapManiin työsuhteessa oleva optionhaltija voi tehdä merkinnän sähköisesti Incentive-palvelussa osoitteessa https://incentive.eam.fi.

Sijoittajat ja muut optionhaltijat voivat merkitä osakkeita optioilla ottamalla yhteyttä Evli Help Desk -palveluun puhelimitse numeroon (09) 4766 9931 tai sähköpostitse osoitteeseen operations@eam.fi, josta toimitetaan merkintälomake.

Allekirjoitettuasi osakemerkintälomakkeen ja maksettuasi merkintämaksun saamasi maksuohjeen mukaisesti Evli Pankki kirjaa merkintään liittyvät Oyj:n uudet osakkeet arvo-osuustilillesi ja merkintään käytetyt optiot sieltä pois.

Merkitty osake ei ole heti pörssissä myytävissä, vaan uudet osakkeet rekisteröidään ensin kaupparekisterissä ja haetaan sitten ns. lisäeränä pörssilistalle.

Osinkoon oikeuttavat sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien.

Lisätietoja osakkeiden merkitsemisestä optio-oikeuksilla saa osoitteesta operations@eam.fi.

Optio-ohjelmat

Optio-ohjelma Merkintäaika Merkintäikkunat
2013 A 1.5.2016-30.4.2018 1.12.2017-19.2.2018

20.2.2018-16.4.2018

17.4.2018-30.4.2018
2013 B 1.5.2017-30.4.2019 1.12.2017-19.2.2018

20.2.2018-16.4.2018

17.4.2018-4.6.2018

5.6.2018-10.9.2018

11.9.2018-30.11.2018
2013 C 1.5.2018-30.4.2020 1.5.2018-4.6.2018

5.6.2018-10.9.2018

11.9.2018-30.11.2018

Optio-ohjelmien ehdot kokonaisuudessaan

Optio-ohjelmien ehdot