Osakehistoria

Työkalun avulla voit seurata CapManin kurssihistoriaa. Merkittävimmät muutokset omistuspohjassa sekä liputusilmoitukset on esitetty alla.

Omat osakkeet

CapMan Oyj omisti 26 299 omaa B-osaketta 31.12.2015. CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous myönsi 16.3.2016 hallitukselle valtuutukseen enintään 8 000 000 B-osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen sisältöä on kuvattu tarkemmin täällä. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta kuluvan vuoden 2015 aikana.

Liputusilmoitukset

27.12.2016
Mandatum Henkivakuutusyhtiön osuus CapMan Oyj:n osakkeiden omistuksesta ja äänimäärästä ylitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) osakkeiden hankinnan seurauksena.

27.12.2016
Oy Inventiainvest Ab:n (Ari Tolppanen) osuus CapMan Oyj:n osakkeiden omistuksesta ja äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) osakeannin seurauksena.

21.12.2016
Gimv NV:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden omistuksesta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 20.12.2016 tehdyn osakekaupan seurauksena.

20.12.2016
Oy Inventiainvest Ab:n (Ari Tolppanen) osuus CapMan Oyj:n osakkeiden äänimäärästä alitti yhden kymmenesosan (1/10) A-sarjan osakkeiden muunnon B-sarjan osakkeiksi (1:1) seurauksena.

20.12.2016
Heikki Westerlundin ja Heiwes Oy:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) A-sarjan osakkeiden muunnon B-sarjan osakkeiksi (1:1) seurauksena.

20.12.2016
MOM Invest Oy:n ja Geldegal Oy:n (Olli Liitola) yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) A-sarjan osakkeiden muunnon B-sarjan osakkeiksi (1:1) seurauksena.

20.12.2016
Tuomo Raasion ja Winsome Oy:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) A-sarjan osakkeiden muunnon B-sarjan osakkeiksi (1:1) seurauksena.

8.11.2016
Gimv NV:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 4.11.2016 tehdyn osakekaupan seurauksena.

30.12.2013
Gimv NV:n osuus osakkeista alitti yhden kymmenesosan (1/10) 27.12.2013 CapMan Oyj:n optio-oikeuksilla 2008B tehtyjen osakemerkintöjen perusteella tapahtuneen osakkeiden kokonaismäärän korotuksen seurauksena.

20.9.2013
Eläkekassa Verson osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 19.9.2013 tehdyn osakekaupan seurauksena.

16.1.2013
Eläkekassa Verson osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 29.11.2012 tehdyn osakekaupan seurauksena.

26.9.2012
Oy Inventiainvest Ab:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) ja osuus osakkeiden tuottamasta äänivallasta ylitti kolmen kahdeskymmesosan (3/20). Oy Inventiainvest Ab on Ari Tolppasen määräysvaltayhtiö. Samalla Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

3.1.2012
Legg Mason, Inc.:n osuus osakkeista on alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 28.12.2011 tehdyn osakekaupan seurauksena.

22.12.2011

Oy Aristo-Invest Ab:n ja Ari Tolppasen osuus kaikkien CapMan Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänivallasta on alittanut viidesosan (1/5).

6.10.2011
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus osakkeista ylitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) ja osuus äänivallasta ylitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Oy Aristo-Invest Ab:n ja Ari Tolppasen osuus osakkeista on alittanut yhden kymmenesosan (1/10) ja osuus äänivallasta on ylittänyt yhden viidesosan (1/5). Heiwes Oy:n ja Heikki Westerlundin osuus äänivallasta ylitti yhden kymmenesosan (1/10). CapMan Partners B.V:n osuus osakkeiden kokonaismäärästä alitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) ja osuus äänivallasta alitti yhden viidesosan (1/5).

14.12.2010
Gimv NV osuus osakkeista ylitti yhden kymmenesosan (1/10) ja osuus äänimäärästä ylitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 10.12.2010 tehdyn osakekaupan seurauksena.

24.9.2009

Gim NV:n osuus osakkeista ylitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 23.9.2009 tehdyn osakekaupan seurauksena.

28.11.2007
Legg Mason, Inc.:n osuus osakkeista ylitti yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 20.11.2007 tehdyn osakekaupan seurauksena.

18.5.2007
4.5.2007 liputetut osakekaupat toteutuivat.

11.5.2007
Kaupparekisteriin merkitty 1 155 720 CapManin B-osakkeen merkintä optio-oikeuksilla 2000A/B ja 4.5.2007 tiedotettujen osakekauppojen ja -muuntojen toteutuminen johtaisivat siihen, että Aristo-Invest Oy:n ja Ari Tolppasen yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden äänimäärästä laskisi alle kolmen kahdeskymmesosan (3/20).

4.5.2007
CapManin äänivaltaisten A-osakkeiden omistus laajeni kaikille senior partnereille, samalla 2 000 000 A-osaketta muunnettiin B-osakkeiksi.

2.3.2007
Vesasco Oy:n osuus CapMan Oyj:n osakepääomasta alitti 5 prosenttia ja saavutti tasan 10 prosenttia äänimäärästä osakekaupalla, joka tehtiin 1.3.2007.

2.3.2004
Ari Tolppasen ja Aristo Invest Oy:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakepääomasta alitti kolmen kahdeskymmenesosan (3/20).

26.3.2002
Fennogens Investment S.A.:n omistusosuus CapMan Oyj:ssä alentui 3.350.352 kappaleeseen B-osakkeita ja siten alle 5 prosentin yhtiön kaikista osakkeista ja niiden äänimäärästä.

Sulautumisvastikkeet CapManin ja Vestcapin fuusiossa 2.4.2001

Vestcapin osakkeenomistajista tuli Vestcap Oyj:n ja CapMan Oyj:n sulautumisen voimaantullessa CapManin osakkeenomistajia siten, että heille annettiin CapManin B-sarjan 0,01 euron nimellisarvoisia osakkeita seuraavasti:

Vestcapin A-sarjan osakkeenomistajille annettiin kutakin 0,05 euron nimellisarvoista Vestcapin A-sarjan osaketta vastaan 0,2925608539 CapManin 0,01 euron nimellisarvoista B-sarjan osaketta ja Vestcapin B-sarjan osakkeenomistajille annettiin kutakin 0,05 euron nimellisarvoista Vestcapin B-sarjan osaketta vastaan 0,2438007116 CapManin 0,01 euron nimellisarvoista B-sarjan osaketta.