Rahastot

Hallinnoitavat pääomat

Olemme keränneet noin 5,0 mrd € pääomia vuodesta 1989.

Hallinnoimme 2,8 mrd € pääomia

Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin hallinnoima pääoma jakautuu kohdeyrityssijoituksia tekeviin pääomarahastoihin ja kiinteistöpääoma- rahastoihin. Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen pääomat jakautuvat oman pääoman ehtoisiin rahastoihin ja välirahoitusta tekeviin mezzanine-rahastoihin.

Hallinnoitavat pääomat kasvavat rahastojen varainhankinnan myötä, ja pienenevät irtautumisten myötä. Raportoitavaan hallinnoitavaan pääomaan kohdistuu tuotto-odotuksia hallinnointipalkkioiden ja mahdollisten voitonjako-osuustuottojen muodossa.

Rahastojen alkuperäiseen kokoon, mukaan lukien pääoma josta on jo irtauduttu, viitataan CapManissa tarvittaessa termeillä hallinnoitavat rahastot tai rahastojen alkuperäiset pääomat.