Rahastot

Rahastosijoittajat

CapManin hallinnoimiin rahastoihin on sijoittanut noin 120 suomalaista ja kansainvälistä institutionaalista sijoittajaa. Rahastojen suurimpia sijoittajia ovat eläkeyhteisöt sekä henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, ja valtaosa CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajista on mukana useammassa kuin yhdessä rahastossa.

Tavoitteenamme on hyvät ja pitkäaikaiset suhteet rahastosijoittajiemme kanssa. Sijoittajasuhteiden merkitys on korostunut erityisesti viime vuosien haastavassa varainhankintaympäristössä. Tavoitteenamme on laajentaa ja kansainvälistää sijoittajakuntaamme nykyisestään.

Rahastosijoittajasuhteiden kannalta tärkeintä on tuottaa sijoittajille ensiluokkaisia tuottoja sekä kehittää raportointi- ym. palveluamme yhä ammattimaisemmaksi. CapManin omat rahastosijoitukset yhdenmukaistavat entisestään CapManin intressejä institutionaalisten sijoittajien kanssa.

Raportointi rahastosijoittajille

CapMan raportoi rahastojen tilanteesta rahastosijoittajille rahastosopimusten ja InvestEuropen suositusten, vallitsevien lakien, kirjanpitosäännösten ja asetusten mukaisesti. Rahastojen kohdeyritysten arvonmääritys perustuu IPEVG:n suosituksiin, ja kiinteistökohteiden arvo ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemiin arvonmäärityksiin. Sijoittajille raportoidaan tyypillisesti vuosineljänneksittäin, mutta raportointitiheys saattaa vaihdella rahastosopimusten mukaisesti.

Pääomat sijoittajatyypin mukaan, %

Pääomat maantieteellisen jakauman mukaan, %