Buyout

Kasvukumppanisi

Sijoitamme keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin Pohjoismaissa. Valitsemme mielenkiintoiset kasvutarinat, ainutlaatuiset tuotteet, potentiaaliset brändit ja intohimoiset yrittäjät, joita kehitämme eteenpäin. Sijoitamme toimialasta riippumatta: meille tärkeintä on, että yrityksellä on edellytykset kasvaa luokkansa priimukseksi.

Kumppanuus CapManin kanssa

Kohdeyhtiömme Oral Hammaslääkärit kertoo yhteistyöstä CapManin kanssa:

CapMan Buyout on valikoiva kumppani

Yrityksillämme on pohjoismaiset juuret mutta globaali asenne

Onko CapMan Buyout sopiva kasvukumppani yrityksellesi?

Juuret Pohjoismaissa

50–300 milj. euron liikevaihto

Vahva kassavirta

Ainutlaatuinen liiketoiminta, erottuvat tuotteet ja palvelut

Kilpailukykyinen markkina-asema

Yrittäjähenkisyys

Halu voittaa

Toimintaa kasvavalla, konsolidoituvalla tai muussa muutosvaiheessa olevalla toimialalla

Selkeä kasvupotentiaali sekä orgaanisesti että täydentävien yritysostojen kautta

Houkutteleva asema arvoketjussa

Kasvuyritys kaipaa muutakin kuin pääomaa

Tarjoamme kasvuyrityksille

1

Omaa pääomaa 15–75 milj. euroa

2

Aktiivisen määräysvalta-asemaisen omistajan, joka on tiiviisti mukana toteuttamassa yrityksen kasvusuunnitelmia

3

Laajasti toimialaosaamista ja kokemusta kasvustrategioiden ja muutosprosessien läpiviennistä

4

Laajat pohjoismaiset ja kansainväliset verkostot

5

Monipuolisen paletin erilaisia rahoitusinstrumentteja tukemaan kasvutarinaa

Olemme aktiivinen omistaja, mutta ennen kaikkea luotettava kasvukumppani

Luomme arvoa aktiivisesti ja käytännönläheisesti

Arvonluonnin perustana on itsetuntemus. Pitkään toimintahistoriaamme kuuluu onnistumisia ja menetyksiäkin, mutta ennen kaikkea lukuisia oppimis- ja kasvumahdollisuuksia. Jokaista Buyout-tiimin jäsentä ohjaa positiivisuus, halu saada asioita aikaiseksi sekä korkea moraali. Johdonmukainen lähestymistapamme auttaa asettamaan oikeat tavoitteet ja laatimaan oikea suunnitelma niiden läpiviemiseksi. Kädenjälkemme näkyy pitkään myös omistusaikamme jälkeen.

Käärimme hihamme ja syvennymme yrityksen toimintaan muutenkin kuin taloudellisten mallien kautta

100 päivän ohjelman kautta strategiasta tekoihin

Sijoitus toteutetaan ja CapManin hallinnoima rahasto saa määräysvallan yhtiöstä. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

1

Uusi hallitus laatii strategian ja tavoitteet yhtiölle.

2

Sen perusteella aloitetaan 100 päivän ohjelma, jonka aikana organisaatiota valjastetaan tehostamaan toimintaa ja tukemaan strategian jalkauttamista.

3

Arvonluontisuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti ja sen ohella määritellään myös yhtiön seuraavat kasvuvaiheet ja niihin sopiva omistuspohja, jota toteutetaan irtautumisen myötä.

4

Sijoitusammattilaiset ovat sitoutetut yhtiön arvonkehitykseen henkilökohtaisen sijoituksen kautta ja toimivat johdon operatiivisena tukena koko sijoitusperiodin ajan. Tavoitteenamme on yhtiön jatkuva menestys myös irtautumisen jälkeen!

Juhlimme kohdeyhtiöidemme onnistumisia ja autamme nousemaan vastoinkäymisistä