Buyout

Pörssikelpoiseksi viidessä vuodessa

Sijoitusvuosi

2014

Liikevaihto (2017)

60,530 milj. €

Henkilöstöä (2017)

391

Rahastojen omistus (dilutoitu)

69,00 %

Verkkosivut

Nykyaikaisen suomalaisen saunan isänä pidetty kiukaita ja saunoja valmistava Harvia oli toiminut perheyrityksenä perustamisestaan saakka 1950-luvulta. Johdon lähestyessä eläköitymisikää, Harviat alkoivat suunnitella ratkaisua, joka mahdollistaisi sukupolvenvaihdoksen ja turvaisi tarvittavat resurssit liiketoiminnan kehittämistä varten. Yritys alkoi etsiä itsellensä luotettavaa ulkopuolista kumppania, joka tukisi menestyksekkään yrityksen kasvua kuitenkaan muuttamatta sen ydintä. Yhteistyökumppaniksi valikoitui CapMan, jolla on pitkä kokemus vastaavanlaisista tilanteista: ”Viiden vuoden kuluttua tavoitteemme on olla pörssikelpoinen yhtiö. Tämän tavoitteen saavuttamisessa CapManilla on paljon osaamista. Lisäksi CapManilla on pitkä kokemus sukupolvenvaihdosten toteuttamisessa, ja heidän kanssaan on ollut helppo toimia”, kommentoi Pertti Harvia valintaa keväällä 2014.

CapMan osti 72 % Harvian osakkeista vuonna 2014. Kaupassa nykyiset omistajat säilyivät vähemmistöosakkaina. Järjestelyn yhteydessä myös muille Harvia-suvun edustajille ja yhtiön avainhenkilöille tarjottiin mahdollisuus sijoittaa yhtiöön.

CapManilla on pitkä kokemus sukupolvenvaihdosten toteuttamisessa, ja heidän kanssaan on ollut helppo toimia

”Harvia sopii sijoitusstrategiaamme erittäin hyvin. Yhtiöllä on alallaan johtava markkina-asema, yhtiö on erinomaisesti hoidettu ja sillä on vahva yrityskulttuuri, arvostettu brändi ja uskolliset asiakkaat. Harvian menestystekijöitä ovat osaava henkilöstö, tehokas tuotanto ja erinomainen tuotekehitys. On hienoa olla tukemassa Harvian kasvua ja kehittämässä yhtiötä yhdessä harvialaisten kanssa”, kertoi CapMan Buyoutin partneri ja kohdeyritysvastaava Anders Björkell kaupan yhteydessä keväällä 2014.

Tänä päivänä Harvia on maailman johtava kiuasvalmistaja, joka vie tuotteitaan yli 65 maahan. Harvia toimii Muuramessa Keski-Suomessa ja lisäksi sillä on omat tuotantolaitokset Kiinassa, Virossa ja Venäjällä.

Harvian menestystekijöitä ovat osaava henkilöstö, tehokas tuotanto ja erinomainen tuotekehitys

CapManin tavoite on tukea Harvian kasvua ja auttaa viemään yritys seuraavalle tasolle

CapManin mukaantulo vuonna 2014 mahdollisti Harviassa osittaisen sukupolvenvaihdoksen, tarvittavien investointien tekemisen sekä yrityksen kehittämisen seuraavalle tasolle. Yhdessä muiden Harvian omistajien kanssa laadittu kasvustrategia perustuu erityisesti kansainvälisten myyntikanavien laajentamiseen sekä brändin ja markkinoinnin vahvistamiseen. Myös Harvian tuotteiden vientiä länsimaihin on kasvatettu voimakkaasti ja Venäjällä on aloitettu paikallinen tuotanto. Lisäksi Harvian tuoteperhettä on laajennettu ostamalla virolainen spa- ja höyrysaunoihin erikoistunut yritys Spa Modules osaksi Harviaa.

Harvian vahvan brändin ja johdolle tarjottavan sijoitusmahdollisuuden ansiosta yhtiöön on voitu rekrytoida osaavia johtajia vauhdittamaan yhtiön kasvua, mikä on mahdollistanut alkuperäisten omistajien joustavan siirtymisen eläkkeelle.

Vahva markkina-asema ja tunnettu brändi mahdollistavat tulevaisuuden kasvun

Megatrendit Harvian tulevaisuuden taustalla ovat selvät. Hyvinvointi- ja terveysmarkkinat kasvavat, matkailu lisääntyy ja suurten ikäluokkien ostovoima länsimaissa kohdistuu hyvinvoinnin ja kodin ympärille. Samaan aikaan terveyden merkitys kuluttajakäyttäytymisen ajurina kasvaa.

Lääketieteellisten tutkimusten mukaan saunalla on suuri vaikutus hyvinvointiin. Itä-Suomen yliopiston kardiologinen tutkimus vuonna 2015 osoitti ensimmäistä kertaa, että sydänperäisen äkkikuoleman riski on runsaasti saunovilla jopa 60 prosenttia pienempi kuin vähän saunovilla. Saunomisen todettiin vähentävän myös sepelvaltimotaudista ja muista sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista johtuvia kuolemia.*

Kasvava laatutietoisuus ja halu investoida korkealuokkaisiin saunoihin vahvistavat Harvian asemaa markkinoillaan. Yritys on noussut vahvan brändinsä ansiosta kuluttajien selkeäksi ykkösvalinnaksi ja johtavaksi kiuasvalmistajaksi maailmanlaajuisesti. Harvialla on vakiintunut markkina-asema kahdella suurimmalla saunamarkkinalla: Suomessa, missä kasvu jatkuu tasaisena sekä Venäjällä, missä on erittäin vahva ja laajalle levinnyt saunakulttuuri. Lisäksi Harvia laajentaa jatkuvasti vientiä muun muassa muihin länsimaihin sekä Lähi-itään, missä saunojen kysyntä on kasvussa.

Capmanin omistuksen aikana saavutettua

Henkilöstö

Uusia avainhenkilöitä on rekritoitu vauhdittamaan yhtiön kansanvälistä kasvua

Tuotanto

Tytäryritys ja paikallista tuotantoa on perustettu Venäjälle 2000 milj.

Vienti

Harvian vienti länsimaihin on kasvanut 20%

Tuotteet

Tuoteperhettä on laajennettu höyrysaunasegmenttiin 50%

Liikevaihdon kehitys
Milj. euroa

Kannattavuus (EBITDA)
Milj. euroa

Kohdevastaavat