Buyout

Matkalla johtavaksi sauna- ja spa-kokemusten mahdollistajaksi maailmalla

Sijoitusvuosi

2014

Liikevaihto (2017)

60,1 milj. €

Henkilöstöä (2017)

363

Rahastojen omistus (dilutoitu)

24,60 %

Verkkosivut

Nykyaikaisen suomalaisen saunan isänä pidetty kiukaita ja saunoja valmistava Harvia oli toiminut perheyrityksenä perustamisestaan saakka 1950-luvulta. Johdon lähestyessä eläköitymisikää, Harviat alkoivat suunnitella ratkaisua, joka mahdollistaisi sukupolvenvaihdoksen ja turvaisi tarvittavat resurssit liiketoiminnan kehittämistä varten. Yritys alkoi etsiä itsellensä luotettavaa ulkopuolista kumppania, joka tukisi menestyksekkään yrityksen kasvua kuitenkaan muuttamatta sen ydintä. Vuonna 2014 yhteistyökumppaniksi ja uudeksi pääomistajaksi valikoitui CapMan.

Harvia listautui Helsingin Pörssiin 21.3.2018. CapManin hallinnoimat rahastot jäivät merkittäviksi osakkeenomistajiksi yhteensä noin 25 prosentin osuudella.

"CapMan sijoitti Harviaan neljä vuotta sitten, ja näimme jo silloin listautumisen yhtenä houkuttelevana tavoitteena yhtiölle. Olemme kehittäneet Harviaa kohti tätä päämäärää vahvistamalla johtoa, panostamalla kansainväliseen kasvuun sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta sekä kehittämällä prosesseja ja raportointia pörssiyhtiön vaatimalle tasolle. Haluan kiittää yhtiön johtoa ja koko henkilökuntaa erinomaisesta työstä. CapMan jää merkittäväksi omistajaksi myös listautumisen jälkeen ja olen vakuuttunut siitä, että Harvialla on erittäin hyvät lähtökohdat jatkaa strategiansa toteuttamista pörssiyhtiönä", kertoi CapMan Buyoutin partneri, Anders Björkell listautumisannin yhteydessä keväällä 2018.

Tänä päivänä Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavia kiuasvalmistaja, joka vie tuotteitaan yli 85 maahan. Harvia toimii Muuramessa Keski-Suomessa ja lisäksi sillä on omat tuotantolaitokset Kiinassa, Romaniassa ja Virossa ja sopimusvalmistuskumppani Venäjällä.

Harvia on tänään yksi johtavista sauna ja spa -alan toimijoista. Harvian perheen viitoittama tie, yhdistettynä erittäin osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan ja CapManin ammattitaitoiseen tiimiin, on onnistuneesti kehittänyt Harvian pörssiyhtiöksi.Tapio Pajuharju, Harvian toimitusjohtaja

CapManin tavoite on tukea Harvian kasvua ja auttaa viemään yritys seuraavalle tasolle

CapManin mukaantulo vuonna 2014 mahdollisti Harviassa osittaisen sukupolvenvaihdoksen, tarvittavien investointien tekemisen sekä yrityksen kehittämisen seuraavalle tasolle. Yhdessä muiden Harvian omistajien kanssa laadittu kasvustrategia perustuu erityisesti kansainvälisten myyntikanavien laajentamiseen sekä brändin ja markkinoinnin vahvistamiseen. Myös Harvian tuotteiden vientiä länsimaihin on kasvatettu voimakkaasti ja Venäjällä on aloitettu paikallinen tuotanto. Lisäksi Harvian tuoteperhettä on laajennettu ostamalla itävaltalainen Sentiotec, jonka kautta valikoimaa laajennettiin ohjauskeskuksiin ja infrapunasaunoihin, sekä virolainen spa- ja höyrysaunoihin erikoistunut yritys Spa Modules.

Harvian vahvan brändin ja johdolle tarjottavan sijoitusmahdollisuuden ansiosta yhtiöön on voitu rekrytoida osaavia johtajia vauhdittamaan yhtiön kasvua, mikä on mahdollistanut alkuperäisten omistajien joustavan siirtymisen eläkkeelle.

Vahva markkina-asema ja tunnettu brändi mahdollistavat tulevaisuuden kasvun

Megatrendit Harvian tulevaisuuden taustalla ovat selvät. Hyvinvointi- ja terveysmarkkinat kasvavat, matkailu lisääntyy ja suurten ikäluokkien ostovoima länsimaissa kohdistuu hyvinvoinnin ja kodin ympärille. Samaan aikaan terveyden merkitys kuluttajakäyttäytymisen ajurina kasvaa.

Lääketieteellisten tutkimusten mukaan saunalla on suuri vaikutus hyvinvointiin. Itä-Suomen yliopiston kardiologinen tutkimus vuonna 2015 osoitti ensimmäistä kertaa, että sydänperäisen äkkikuoleman riski on runsaasti saunovilla jopa 60 prosenttia pienempi kuin vähän saunovilla. Saunomisen todettiin vähentävän myös sepelvaltimotaudista ja muista sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista johtuvia kuolemia.

Kasvava laatutietoisuus ja halu investoida korkealuokkaisiin saunoihin vahvistavat Harvian asemaa markkinoillaan. Harvia on useimmin tunnettu kansainvälinen saunamerkki Harvian päämarkkinoilla suomalaisten, ruotsalaisten, saksalaisten, venäläisten ja yhdysvaltaisten keskuudessa vuonna 2017 suoritetussa kuluttajatutkimuksessa (Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä analyysi). Harvialla on vakiintunut markkina-asema kahdella suurella saunamarkkinalla: Suomessa, missä kasvu jatkuu tasaisena sekä Venäjällä, missä on erittäin vahva ja laajalle levinnyt saunakulttuuri. Lisäksi Harvia laajentaa jatkuvasti vientiä muun muassa muihin länsimaihin sekä Lähi-itään, missä saunojen kysyntä on kasvussa.

Liikevaihdon kehitys
Milj. euroa

Kannattavuus (EBITDA, oikaistu)
Milj. euroa

Kohdevastaavat