Buyout

Matkalla Suomen suurimmaksi hammaslääkäriketjuksi

Case Oral Hammaslääkärit

 

Suomen tunnetuin ja arvostetuin hammaslääkäriketju päätti jatkaa kasvuaan uuden omistajan voimin

Oral Hammaslääkärit on Suomen tunnetuin ja arvostetuin* hammaslääkäriasemaketju, joka tarjoaa hammashoitopalveluita 43 hammaslääkäriasemalla 28 paikkakunnalla, eri puolella Suomea. Lisäksi ketjuun kuuluu kolme hammaslaboratoriota.

CapManin yhteinen matka Oralin kanssa alkoi vuonna 2013, kun Oralin hallitus käynnisti hankkeen strategisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi osana yhtiön pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Osana selvitystä Oral varasi useille koti- ja ulkomaisille tahoille mahdollisuuden antaa alustavia ehdotuksia strategisista järjestelyistä, mukaan lukien tarjouksia Oralin osakkeista. CapMan Buyout kutsuttiin mukaan prosessiin yhtiön rahoitusneuvonantajan toimesta, mikä sopi tiimille hyvin: Oral oli ollut Buyoutin potentiaalisten sijoituskohteiden listalla jo useita vuosia, johtuen yhtiön johtavasta asemasta kiinnostavalla hammashoitopalvelujen sektorilla. Oralin kasvu oli jatkunut voimakkaasti sen perustamisesta lähtien ja hiljattain myös kannattavuus oli parantunut, mikä teki siitä houkuttelevan sijoituskohteen.

CapMan Buyout osti enemmistön Oral Hammaslääkäreiden osakkeista kesällä 2014, jonka jälkeen yritys on jatkanut voimakasta laajentumistaan ympäri Suomea.

Yksityisen terveydenhuoltomarkkinan kasvu tukee Oralin strategiaa

Suun ja hampaiden terveyspalveluiden yksityiset markkinat ovat kasvaneet viime vuosina. Yksityisen sektorin kasvuvauhti johtuu muun muassa julkisen terveydenhuollon vaikeuksista vastata palvelujen määrälliseen tarpeeseen sekä vaativien ja arvokkaampien hoitojen kysynnän lisääntymisestä, jota puoltavat väestön ikääntyminen, hoitomuotojen kehittyminen sekä suun ja hampaiden terveydelle ja ulkonäölle asetettujen vaatimusten sekä ostovoiman kasvu. 

Haluamme olla Oralissa kasvuhakuinen suomalainen strateginen omistaja, joka kehittää yhtiötä yhdessä toimivan johdon, Oralissa työskentelevien hammaslääkäreiden ja muun henkilökunnan kanssa

”Uskomme, että suun ja hampaiden terveyspalveluiden markkinat tarjoavat pitkällä aikavälillä Oralille hyviä kasvumahdollisuuksia. Haluamme olla Oralissa kasvuhakuinen suomalainen strateginen omistaja, joka kehittää yhtiötä yhdessä toimivan johdon, Oralissa työskentelevien hammaslääkäreiden ja muun henkilökunnan kanssa”, sanoo CapMan Buyoutin Partneri Jan Mattlin.

Myös sirpaloitunut markkina tuo kasvumahdollisuuksia: Suun ja hampaiden terveyspalveluiden markkinoilla on Suomessa yli 1 200 toimijaa, mikä tarjoaa Oralille mahdollisuuden markkinoiden konsolidoitumiseen ja kasvun jatkumiseen yritysostojen avulla. Hammaslääkäripalveluiden ketjuuntumista ajavat myös toiminnan digitalisoituminen ja yhteiskunnan kiristyvät vaatimukset. Hiljattain voimaan tullut eResepti ja vuonna 2017 voimaan tuleva kansallinen terveysarkisto velvoittavat kaikkia alan toimijoita muuttamaan toiminnassaan tapahtuvia kirjauskäytäntöjä. Tarvittavat tietojärjestelmämuutokset ovat mittavia.  Alansa pioneerina Oral on valmis yhteiskunnan uusiin vaatimuksiin ennen niiden voimaantulopäivää. Investoinnit sähköisiin palveluihin ovat suhteellisen kalliita pienille toimijoille, ja liittyminen osaksi Oralia tarjoaa niille mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa ilman suurempia investointeja.

CapMan aktiivisena omistajana Oralissa

”Yhteistyö uuden pääomistajan kanssa on ollut erittäin sujuvaa ja positiivista. CapMan on tukenut Oralin kehitystä ja tuonut ammattimaisuutta toiminnan johtamiseen strategian, useiden kehityshankkeiden ja raportoinnin kautta. Idearikas ja tukeva keskusteluilmapiiri toimii yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. CapMan Buyoutilla on oma roolinsa aktiivisena omistajana”, kommentoi Oralin toimitusjohtaja Martin Forss keväällä 2016.

CapMan on tukenut Oralin kehitystä ja tuonut ammattimaisuutta toiminnan johtamiseen strategian, useiden kehityshankkeiden ja raportoinnin kautta

Oralin tavoitteena on olla Suomen suurin ja tunnetuin yksityisen suun terveydenhuollon toimija. CapMan Buyout näkee mahdollisuuksia tukea Oralin kasvua kehittämällä muun muassa suuhygienistipalveluita sekä muuta tuote- ja palveluvalikoimaa. Oralin uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvät kehityshankkeet tulevat parantamaan palvelun laatua ja asiakaskokemusta, tehostamaan myyntiä, nopeuttamaan ajanvarausta sekä helpottamaan hammaslääkärin työtä. Pienissä ja keskisuurissa kasvukeskuksissa kasvua tuetaan myös yritysostojen avulla.

Taloudellisen kasvun hidastuessa ja kilpailun kiristyessä yksityisten hammaslääkäripalvelujen markkinalla Oral panostaa laatuun: Oralin tavoitteena on olla alansa vahvin brändi, paras työnantaja sekä tarjota asiakkailleen laadukkainta hoitoa ja asiakaspalvelua.

Tähän mennessä saavutettua:

  • Yli 20 hammaslääkäriklinikan osto osaksi Oralia
  • Kahden uuden suurenhammaslääkäriklinikan perustaminen
  • Uuden kasvua tukevan strategian luominen ja jalkauttaminen
  • Useiden kehityshankkeiden onnistunut toteutus, joihin lukeutuu mm. johtamisjärjestelmän ja talousraportoinnin kehittäminen sekä hammaslääkäreiden oma sijoitusohjelma
  • Uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraaminen
  • Uusi hallitus, jonka jäsenet tukevat Oralin kehittämistä Suomen suurimmaksi hammaslääkäriketjuksi

Sijoitusvuosi : 2014

Liikevaihto: 81.500.000 e

Henkilöstö: 790

Raportointivuosi: 2016

Verkkosivut: https://www.oral.fi

Liikevaihdon kehitys
Milj. euroa

Kannattavuus (EBITDA)
Milj. euroa