Buyout

Vauhditamme menestyvien yritysten kasvua

Case Proxima

 

CapMan Buyout sijoitti yksityisiä terveydenhuoltopalveluita Suur-Tukholman alueella tarjoavaan Proximaan vuonna 2007. Yhdessä talon sisäisten ja ulkoisten terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa, CapMan Buyout tuki Proximan kasvua kokonaisvaltaisten terveydenhoitopalvelujen tuottajaksi – neljän vuoden kuluttua sijoituksesta Proximan palveluihin kuuluivat ensihoito, diagnostiikka, erityissairaanhoito, työterveyshoito ja kuntoutuspalvelut.


Ruotsin terveydenhuollon markkinoille riitti mahdollisuuksia yksityisille toimijoille

Terveydenhuoltopalvelujen kysyntä Ruotsissa oli kasvussa ennen kaikkea väestön ikääntymisen myötä. Kasvavan terveydenhuoltopalveluiden kysynnän rahoittaminen alkoi muodostua kunnille ja alueille haasteeksi, mikä loi mahdollisuuksia yksityisille palveluntarjoajille. CapMain sijoitusta Proximaan vahvisti myös yksityistämistä, tehokkuutta sekä potilaan oikeutta valita itse palveluntarjoaja tukeva politiikka. Lisäksi Proxima oli erinomaisesti johdettu ja vakiintunut yritys erikoistuneiden terveydenhuoltopalveluiden markkinalla.

Proximasta tuli täyden palvelun terveydenhuoltoketju

Yhdessä Proximan johdon kanssa, CapMan Buyoutin tavoitteena oli tehdä Proximasta kokonaisvaltainen terveydenhuoltopalvelujen tuottaja palvelujen korkeasta laadusta tinkimättä. Uuden strategian ensimmäinen tavoite oli parantaa yrityksen tehokkuutta kehittämällä prosessien kulkua eri yksiköissä ja niiden välillä sekä synergioiden löytäminen. Lisäksi yhtiön hallintorakennetta sopeutettiin vastaamaan ja vahvistamaan uutta hajautettua liiketoimintamallia. CapMan Buyoutin omistusaikana Proximan maantieteellinen kattavuus ja palvelutarjonta laajeni yritysostojen kautta ensihoitoon, diagnostiikkaan, erityissairaanhoitoon, työterveyshoitoon ja kuntoutuspalveluihin. Tämän seurauksena Proximan liikevaihto kasvoi vuosina 2007–2011 19 milj. eurosta 110 milj. euroon.

CapManin ja Proximan johdon yhteisenä visiona on ollut rakentaa Proximasta kokonaisvaltaisia terveydenhoitopalveluja tuottava yritys.


Vuonna 2011 Proximan kasvu jatkui osana suurempaa konsernia, kun yhtiö myytiin Pohjoismaissa yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tuottavalle Alerikselle. CapMan Buyoutin tiimi kommentoi irtautumistavuonna 2011:


"CapManin ja Proximan johdon yhteisenä visiona on ollut rakentaa Proximasta kokonaisvaltaisia terveydenhoitopalveluja tuottava yritys. Olemme päässeet tähän tavoitteeseemme, ja haluan kiittää yhtiön johtoa ja henkilöstöä erinomaisesta työstä. Olen hyvin tyytyväinen tänään tiedotettuun kauppaan ja olen vakuuttunut, että Aleris on sitoutunut kehittämään Proximan toimintaa tulevaisuudessa"

CapMan Buyoutin omistuksen aikana saavutettua

  • Palvelutarjonnan laajentaminen 16 yritysoston avulla
  • Tehokkuuden ja skaalautuvuuden parantaminen
  • Henkilöstö kasvoi kolmessa vuodessa 273 %

Avainluvut:

Sijoitusaika: 2007-2011

CapManin rahastojen omistus: 80 %

Toimiala: Terveydenhuoltopalvelut

Työntekijöiden määrä irtautuessa: Noin 500

Sijoitusvuosi : 2007

Liikevaihto: 72.170.269 e

Henkilöstö: 504

Raportointivuosi: 2010

Liikevaihdon kehitys
Milj. kruunua

Kannattavuus (EBITDA)
Milj. kruunua