Buyout

Markus Sjöholm

  • partneri
  • +358 40 50 80 121
  • KTM, OTK

 

Keskeiset hallitusjäsenyydet: 

Infocare Holding AS, Kämp Group Oy, Oral Hammaslääkärit Oyj, Fortaco Group Oy

Keskeinen työhistoria:

Markus on ollut osa CapMan Buyoutin tiimiä vuodesta 1996. Markuksella on ollut keskeinen rooli CapMan Buyoutin sijoitustoiminnassa ja hän on vaikuttanut merkittävästi CapMan Buyoutin asemaan johtavana pohjoismaisena keskisuuriin yrityksiin sijoittavana toimijana. Vuonna 2010 hänet nimitettiin tiimin vetäjän varajäseneksi ja vuosina 2014-2017 hän toimi tiimin managing partnerina. Tällä hetkellä Markus toimii partnerina keskittyen sekä portfolioyhtiöiden kehittämiseen että uusien investointien tekemiseen. Vuodesta 2013 Markus on myös toiminut Suomen pääomasijoitusyhdistyksen hallituksen jäsenenä.