Sijoitusfokus

Teknologia-tiimi on sitoutunut kehittämään nykyisiä kohdeyrityksiä ja irtautumaan niistä. Sijoitusalueelle ei perusteta tulevaisuudessa uusia itsenäisiä rahastoja, mutta se voi jatkossa säilyä CapManin fokuksessa muiden sijoitusalueiden kautta.