Open-ended real estate fund

CapMan Nordic Property Income Fund

”Pohjoismaihin sijoittava avoin kiinteistörahasto tasaista vuokrakassavirtaan perustuvaa tuottoa tavoitteleville sijoittajille”

CapMan Nordic Property Income Fund (”CMNPI”) on neljä kertaa vuodessa auki oleva avoin erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa Pohjoismaiden kasvukaupungeissa sijaitseviin tasaista vuokrakassavirtaa tuottaviin kiinteistöihin. Rahasto keskittyy sijoituksissaan erityisesti toimistoihin ja päivittäistavaravetoisiin liiketilakiinteistöihin. Lisäksi rahasto tekee sijoituksia myös muihin kiinteistösektoreihin, kuten logistiikkakiinteistöihin, jotka tarjoavat vakaata ja ennustettavaa tuottoa.

Rahasto keskittyy pohjoismaisiin kasvukeskuksiin ja kaupunkeihin, joilta odotetaan kestävää väestönkasvua, monipuolista työllisyyspohjaa, vahvaa talouden perustaa ja toimivia kiinteistötransaktiomarkkinoita.

Rahastoa hallinnoi CapMan Real Estate Oy, jolle Suomen Finanssivalvonta on myöntänyt maaliskuussa 2017 vaihtoehtorahaston hoitajan (AIFM) toimiluvan.

Rahasto jakaa vuosittain osuudenomistajilleen tuotto-osuutena vähintään 75 % realisoituneesta tilikauden tuloksestaan.

Rahasto tarjoaa osuudenomistajilleen

Väylän pohjoismaiseen kiinteistösijoitusmarkkinaan

 • CapMan Real Estaten kattava verkosto ja paikallinen osaaminen pohjoismaisessa kiinteistömarkkinassa antavat sijoittajille pääsyn houkutteleviin kiinteistösijoitusmahdollisuuksiin.

Kattavan hajautuksen ja tasaisen tuoton

 • Rahasto mahdollistaa sijoittajalle alueellisen hajautuksen pohjoismaisiin kasvukeskuksiin ja kiinteistömarkkinan eri sektoreihin. Hajautuksen avulla rahasto tavoittelee parempaa riskikorjattua tuottoa.

Pohjoismaiden johtavan kiinteistösijoitustiimin osaamisen

 • Rahaston kautta sijoittaja hyötyy CapManin vakiintuneesta institutionaalista toimintatavasta ja paikallisesta osaamisesta pohjoismaisessa kiinteistömarkkinassa.
 • Avaintekijöitä tiimin menestyksessä ovat olleet sekä kurinalainen lähestymistapa sijoitusten tekemiseen että vahva osaaminen kohteiden hallinnoinnissa.

CapMan Real Estate Oy

Lisäarvoa pohjoismaisista kiinteistöistä

Kokenut ja omistautunut tiimi

 • Kokenut yli kolmenkymmenen henkilön kiinteistösijoittamiseen ja kohteiden hallinnointiin erikoistunut organisaatio.
 • Ainutlaatuinen ja vahva yrittäjämäinen toimintapa.

Vahva tuottohistoria Pohjoismaissa

 • CapMan Real Estaten vahva tuottohistoria perustuu sekä kiinteistöjä tarkasti valikoivaan kohdehankintaprosessiin että kiinteistöportfolion aktiiviseen hallinnointiin.
 • Vuonna 2013 perustettu institutionaalisille sijoittajille suunnattu Pohjoismaihin sijoittava CapMan Nordic Real Estate FCP-SIF rahasto kuuluu verrokkiryhmänsä parhaaseen tuottoneljännekseen*.

Paikallisuus ja verkostot

 • Paikalliset tiimit ja toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa.
 • Kohdevastuussa oleva paikallinen tiimi saa käyttöönsä koko Pohjoismaat kattavan organisaation tuen, kontaktit ja tietotaidon.

Hallinnoitavaa varallisuutta 1,7 miljardia euroa**

 • CapMan hallinnoi 1,7 miljardin euron kiinteistöpääomasalkkua. Jo vuodesta 2005 alkaen kotimaiset ja kansainväliset institutionaaliset sijoittajat ovat luottaneet CapManin osaamiseen. Näihin kuuluu muunmuassa Euroopan ja Pohjois-Amerikan suurimpia eläkerahastoja.

*Lähde Preqin, 31.12.2016 tilanne. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä.
**30.9.2017 tilanne.

Rahaston toiminnan käynnistäminen

CapMan Real Estate Oy:n hallitus on päättänyt käynnistää rahaston toiminnan 5.12.2017, jolloin pidettiin rahaston sääntöjen mukainen poikkeava merkintäpäivä.

Rahasto-osuuden arvon kehitys

Rahasto-osuuden arvo 05.12.17 29.12.17 29.03.18
Osuussarja A 100,00000 100,02583 107,14940
Osuussarja B 100,00000 100,02583 107,14940
Osuussarja C 100,00000 100,02583 107,14940
Osuussarja D 100,00000 100,02583 107,14940
Osuussarja E 100,00000 100,05876 107,28819

Rahastomateriaalit

Merkitäksesi rahastoa, tutustu alla oleviin rahastomateriaaleihin (rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite) ja tee merkintä merkintälomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään 29.6.2018.

Rahaston säännöt
Rahastoesite
Avaintietoasiakirja, osuussarja A
Avaintietoasiakirja, osuussarja B
Avaintietoasiakirja, osuussarja C
Avaintietoasiakirja, osuussarja D
Avaintietoasiakirja, osuussarja E

Merkintälomake, yhteisöasiakkaat
Merkintälomake, henkilöasiakkaat

Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund – Päivitetyt säännöt astuvat voimaan 1.7.2018

CapMan Real Estate Oy:n hallitus on 27.4.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt päivittää Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fundin (”Rahasto”) sääntöjä. Päivitykset ovat teknisluonteisia ja selventäviä, joilla pyritään selkeyttämään erityisesti Rahaston välillisiä kiinteistösijoituksia koskevia sääntöjä. Rahaston sääntömuutokset on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 17.5.2018 ja päivitetyt säännöt astuvat voimaan 1.7.2018.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä muutos aiheuta osuudenomistajille kustannuksia, veroseuraamuksia eikä vaikuta rahastosta perittäviin kuluihin tai palkkioihin.

Päivitetyt säännöt löytyvät täältä. Rahaston päivitetyt säännöt ovat myös esillä CapManin toimitiloissa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki.

Lisätietoja rahastosta antaa: