Real Estate

Sijoitusfokus

CapMan Real Estate on aidosti pohjoismainen vaihtoehto kiinteistösijoittamiselle. Sijoitamme pääosin toimisto-, kauppa-, hotelli- ja asuinkiinteistöihin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

1,7 mrd €

hallinnoitavia pääomia

>1mrd €

omaa pääomaa kerätty

>100

kiinteistökauppaa

CapMan Real Estate on aidosti pohjoismainen sijoittaja, joka toimii paikallisesti Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Toteutamme lisäarvoa tuottavaa pääomastrategiaa keskittyen pääosin keskisuuriin toimisto-, kauppa- ja asuinkiinteistöihin Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan kasvukeskuksissa. Toimintatehokkuutemme on luokkansa parasta ja hyödynnämme integroitua alustaamme maksimoidaksemme kohteidemme operatiivisen nettotuoton.

Lisäarvoa pohjoismaisiin kiinteistöihin

Sijoitusstrategiamme perustuu aktiiviseen arvonluontiin: markkinoiden tuntemus ja paikallinen läsnäolo auttavat meitä löytämään oikeat sijoituskohteet ja toimimaan nopeasti. Tunnistamalla sopivat kohteet ja kehittämällä niitä voimme vastata institutionaalisten sijoittajien kysyntään tarjoamalla arvoketjun loppupäässä olevia vakaan tuoton kohteita.

Opportunistisesta sijoitusstrategiastamme huolimatta huomioimme kohteen defensiiviset ominaisuudet:

 • Hyvä sijainti ja kulkuyhteydet
 • Hyvä kassavirta
 • Mahdollisuudet muuttaa pohjaratkaisua
 • Useita käyttövaihtoehtoja
 • Tekninen laatu

Lisäarvoratkaisujen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hyödyntää myös muita sijoitusstrategioita, kuten kassavirtakeskeisiä hotelli- ja asuinkiinteistösijoituksia, joissa voimme hyödyntää paikallista lisäarvokeskeistä osaamistamme realisoidaksemme pitkäaikaisen tuottopotentiaalin.

Lähestymistapamme on suoraviivainen

Neljä keskeistä sijoitusteemaamme juuri nyt:

1. Toimistokiinteistöt kasvukeskuksissa

 • Näkyvä sijainti ja hyvät kulkuyhteydet
 • Kilpailukykyinen vuokrataso
 • Modernit kiinteistöt, joissa on helposti useamman vuokralaisen käyttöön muokattava pohjaratkaisu
 • Houkutteleva tuotto-odotus
 • Hyvä infrastruktuuri

2. Päivittäistavarakauppaan erikoistuneet kauppakeskukset

 • Pääkaupunkien ja suurten kaupunkien esikaupunkialueet
 • Kasvukeskukset
 • Päivittäistavaroiden tarjonta
 • Näkyvä sijainti
 • Julkiset liikenneyhteydet
 • Joustavat tilat
 • Hoitamattomat kohteet

3. Valikoidut asuinkiinteistöt

 • Sijainti vakiintuneilla markkinoilla
 • Vuokrasäännellyt kohteet, jotka kaipaavat nykyaikaistamista
 • Pakkomyynnit
 • Valikoidut uudiskohteet
 • Toimistojen muuntaminen asumiskäyttöön

4. Megatrendit: Urbanisaatio ja väestörakenteen muutokset

 • Tehokkaan kaupunkiasumisen kasvava kysyntä
 • Uudet kasvukeskukset infrastruktuurin kehityksen myötä
 • Kiinteistöjen uudet käyttötarkoitukset
 • Suhteet innovatiivisten koulujen, liiketila- ja hotellioperaattoreiden sekä yhtiöiden kanssa