Real Estate

Tietoa vaihtoehtorahaston hoitajasta

CapMan Real Estate Oy on kiinteistösijoittamiseen erikoistunut rahastonhoitaja, jolle Suomen Finanssivalvonta on myöntänyt maaliskuussa 2017 vaihtoehtorahaston hoitajan (AIFM) toimiluvan. CapMan Real Estate Oy toimii tällä hetkellä vaihtoehtorahaston hoitajana kahdelle kiinteistösijoituksiin erikoistuneelle rahastolle. Luxemburgiin sijoittunut CapMan Nordic Real Estate II FCP-RAIF-rahasto on suljettu pääomarahasto, joka sijoittaa tuotto-riski -profiililtaan Value add -sijoitusstrategialla toimisto-, kauppa-, hotelli- ja asuinkiinteistöihin Pohjoismaissa. Erikoissijoitusrahasto-muotoinen CapMan Nordic Property Income Fund puolestaan on neljä kertaa vuodessa auki oleva rahasto, joka sijoittaa tuotto-riski -profiililtaan Income -strategialla Pohjoismaiden kasvukaupungeissa sijaitseviin tasaista vuokrakassavirtaa tuottaviin kiinteistökohteisiin, sisältäen toimisto, vähittäiskauppa, logistiikka ja hotellikiinteistötyypit.

Lisätietoja CapMan Real Estaten hallinnoimista rahastoista on alla olevassa taulukossa

Rahasto CapMan Nordic Real Estate II FCP-RAIF Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund
Rahaston kotipaikka Luxemburg Suomi
Muoto FCP-RAIF Erikoissijoitusrahasto
Rahaston perustamisvuosi 2017 2017
Suljettu/Avoin rahasto Suljettu Avoin
Rahaston tuotto-riski -profiili Value add Income
Rahaston toimikausi noin 7 vuotta Jatkuva
Rahaston koko 425 MEUR -
Minimisijoitus - 50 000
Rahaston merkitseminen Rahasto on suljettu rahasto eli se ei ole enää auki uusille sijoituksille. Rahasto on auki uusille merkinnöille neljä kertaa vuodessa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.
Rahasto-osuuksien lunastaminen Rahasto on suljettu rahasto eli rahasto-osuuden lunastaminen rahaston toimikauden aikana ei ole mahdollista. Rahasto-osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun viimeisenä pankkipäivänä.

Lisätietoa CapManin Nordic Property Income erikoissijoitusrahastosta löydät täältä.

Sääntelyn edellyttämät tiedot

Lisätietoja CapMan Real Estate Oy:n toiminnasta vaihtoehtorahaston hoitajana löytyy alla olevista linkeistä suomen- ja englanninkielellä.

Tietoja vaihtoehtorahaston hoitajasta CapMan Real Estate Oy:stä suomeksi
Information related to alternative investment fund manager CapMan Real Estate Ltd in English

Lisätietoja AIFM-toimiluvasta ja -sääntelystä antaa: