Russia

Aluevaltauksia Venäjän nopeasti kasvavalla terveyspalvelujen markkinalla

Case KDL Test

 

KDL, joka on tänään yksi Venäjän johtavista yksityisistä laboratorioketjuista, perustettiin vuonna 2003 pienessä Ural vuorilla sijaitsevassa kylässä, kun kaksi yrittäjää alkoi tarjota laboratoriopalveluja paikallisille valtion omistamille klinikoille sekä yksityisasiakkaille. CapMan Russia tapasi KDL:n ensimmäistä kertaa vuonna 2010, jolloin yritys oli kasvanut yhdeksi Venäjän kolmesta suurimmasta laboratoriopalveluiden tarjoajasta. Vuonna 2012 CapMan Russia yhdisti voimansa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) ja UFG Private Equityn kanssa ostamalla 100 % KDL:n osakkeista. Tämän lisäksi sijoittajat investoivat vielä lisää pääomaa yrityksen kasvun vauhdittamiseen nopeasti kasvavalla laboratoriopalvelujen markkinalla.

Yksityisten laboratoriopalveluiden markkina on kuuma

Yksityisten laboratoriopalveluiden markkina on kasvanut 2530 %:n vuositahtia ajalla 20062015 palveluiden lisääntymisen, kysynnän kasvun ja testien vaativuustason nousun vauhdittamana. Tarve sektorin nykyaikaistamiselle ja kansainvälisten kilpailijoiden poissaolo tarjosivat mahdollisuuksia vakiintuneille laboratoriopalveluiden tarjoajille. Vuoden 2009 kriisin aiheuttama budjettivaje pakotti valtion omistamat klinikat ulkoistamaan laboratoriopalvelunsa, mikä taas loi hyviä kasvumahdollisuuksia yksityisille palveluntarjoajille myös kuluttajamarkkinalla.

Yksityisen terveydenhuollon alasektorina laboratoriopalvelut ovat yksi Venäjän houkuttelevimmista markkinoista tällä hetkellä.

“Yksityisen terveydenhuollon alasektorina laboratoriopalvelut ovat yksi Venäjän houkuttelevimmista markkinoista tällä hetkellä. Venäjällä kulutus laboratoriopalveluihin on selkeästi alhaisempaa muihin kehittyneisiin ja moniin kehittyviin markkinoihin verrattuna, joten uskomme sektorin kasvupotentiaalin pysyvän kaksinumeroisena vähintään seuraavat neljä vuotta. Maan johtavana diagnostisia laboratoriopalveluja tarjoavana yrityksenä KDL:llä on hyvät edellytykset vastata kasvavaan kysyntään ja vahvistaa markkinaosuuttaan,” sanoo sijoituksesta vastaava CapMan Russian sijoitusjohtaja Maksim Popov. ”Yksityisten laboratoriopalvelujen markkina on defensiivinen ja kasvaa tasaisesti taantumasta huolimatta”, Maxim jatkaa.

Suuria harppauksia CapManin omistusaikana

KDL on ottanut suuria kehitysharppauksia vuodesta 2012. Uuden vuonna 2012 lanseeratun strategian mukaisesti KDL on keskittynyt kuluttajamarkkinaan, jolla on valoisat tulevaisuuden kasvunäkymät ja vähentänyt yhteistyötä valtion omistamien klinikoiden kanssa. ”Yksityisistä palveluista saadut tulot ovat kasvaneet 20 %:sta 45 %:iin kaikista tuloista, sillä markkina kasvaa nopeaan tahtiin. Palveluja valtion omistamille klinikoille sen sijaan on vähennetty lähelle nollatasoa, mikä osoittautui oikeaksi päätökseksi valtion yhä leikatessa julkisen terveydenhuollon budjettia”, kertoo Maxim Popov.

Yksityisistä palveluista saadut tulot ovat kasvaneet 20 %:sta 45 %:iin kaikista tuloista, sillä markkina kasvaa nopeaan tahtiin

Tänään KDL on Venäjän toiseksi suurin palveluntarjoaja kuluttajasektorilla ja ykkönen B2B-setorilla. Sijoituksen jälkeen KDL on levinnyt lähes kaikkiin Venäjän suurimpiin kaupunkeihin. Laboratorioiden määrä on lisääntynyt kuudesta 15:sta ja toimipisteiden määrä 25.stä 112:sta. Moskovassa sijaitseva keskuslaboratorio on siirretty suurempiin tiloihin. Paikallisten toimipisteiden ansiosta KDL on onnistunut saavuttamaan paikallisten yhteistyökumppaneiden luottamuksen.

Toisin kuin monet muut pienemmät paikalliset toimijat, KDL on investoinut laatuun ja hankkii välineet aina virallisilta toimittajilta. Lisäksi KDL on hankkinut korkealaatuisin IT-järjestelmän, joka on selkeästi parantanut yrityksen tehokkuutta sekä mahdollistanut nopean tiedonkulun sähköisesti. Uusi IT-järjestelmä on ollut selkeä etu suurempien asiakkaiden hankinnassa. KSL:n johtoryhmä on uudistettu täysin ja koko yrityksen Moskovan henkilökunta on muuttanut useasta erillisestä tilasta yhteen suureen toimistoon, joka on parantanut yrityksen organisaatiokulttuuria ja tiimiyhteistyötä merkittävästi. Myös KDL:n hallintorakennetta, raportointi- ja hallinnointikäytäntöjä on parannettu vastaamaan kansainvälisiä standardeja.

Maan johtavana diagnostisia laboratoriopalveluja tarjoavana yrityksenä KDL:llä on hyvät edellytykset vastata kasvavaan kysyntään ja vahvistaa markkinaosuuttaan

Tulevina vuosina KDL:n tavoitteena on edelleen laajentaa maantieteellistä jalanjälkeään Venäjällä, olla läsnä kaikissa Venäjän suurissa kaupungeissa sekä vahvistaa brändiä. Toinen tärkeä tavoite on lisätä yrityksen myyntiä sekä parantaa kannattavuutta.

Tähän mennessä saavutetut tavoitteet:

  • Laboratorioiden määrä on lähes kolminkertaistunut
  • Toimipisteiden määrä on kasvanut 25:stä 112:sta
  • Henkilöstö on kasvanut 1400:aan
  • Liikevaihto on kasvanut 43 % vuodessa ajalla 2012-2015

 

 

 

Sijoitusvuosi : 2012

Liikevaihto: 53.691.086 e

Henkilöstö: 1334

Raportointivuosi: 2017

Verkkosivut: www.kdllab.ru

Liikevaihdon kehitys
Milj. euroa

Kannattavuus (EBITDA)
Milj. euroa