Alustavien tietojen mukaan CapMan Oyj:n osakekohtainen tulos noin 0,23 euroa vuodelta 2007

CapMan Oyj Pörssitiedote 16.1.2008 kello 16.00


CapMan Oyj:n osakekohtaisen tuloksen vuodelta 2007 arvioidaan olevan noin 0,23 euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa vuonna 2006, ja näin ollen yhtiön koko vuoden tulos ennen veroja tulee aiemmin annetun tulosennusteen mukaisesti ylittämään selvästi vuoden 2006 tuloksen ennen veroja.
CapMan Oyj:n osakekohtainen tulos tammi-syyskuussa 2007 oli 0,25 euroa. Yhtiön vuoden 2007 viimeisen neljänneksen tulos jää alustavien tietojen mukaan tappiolliseksi sille kohdistuneiden rahastosijoitusten käyvän arvon muutosten vuoksi. Muutokset koostuvat muutaman yksittäisen kohdeyrityksen arvosta sekä rahastojen kuluista. Kokonaisuutena rahastosijoitusten käyvät arvot ovat kehittyneet vuonna 2007 hyvin ja niiden tuotto ylittää CapMan Oyj:n taloudellisena tavoitteena olevan 15 prosentin vuosituoton.
Ennakkotiedoissa julkistetut luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia. CapMan Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2007 keskiviikkona 31.1.2008.
Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
CAPMAN OYJ
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin kolmen miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on neljä sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
Share on LinkedIn Share on Twitter