CapManin B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla optio-oikeuksilla 2003A

CapMan Oyj Pörssitiedote 19.5.2008 Klo 13.00
CapMan Oyj:n 2003A-optio-oikeuksilla on merkitty 17.4.-23.4.2008 yhteensä 38 813 yhtiön B-osaketta. Osakkeen merkintähinta 2003A-optio-oikeudella merkittäessä oli 1,26 euroa/osake. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika 2003A-optio-oikeuksilla alkoi lokakuussa 2006. Optio-ohjelma perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2003 tekemään päätökseen.
Nämä osakkeet, yhteensä 38 813 B-osaketta, on merkitty kaupparekisteriin 19.5.2008. Yhtiön B-osakkeiden lukumäärä on korotuksen jälkeen 74 007 632 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
2003A-optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä 19.5.2008 lukien.
Osakkeet on haettu 20.5.2008 alkaen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:hyn yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa.
Optio-oikeuksilla 2003A on 23.4.2008 mennessä merkitty yhteensä 88 241 yhtiön B-osaketta.
Lisätietoja:
lakimies Andrei Novitsky, puh. 0207 207 503 tai 050 567 6676
CAPMAN OYJ
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,0 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on neljä sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
Share on LinkedIn Share on Twitter