CapMan Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

CapMan Oyj Pörssitiedote 8.8.2008 kello 10.10

CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa korkeintaan 1000 000 CapMan Oyj:n B-osakkeen hankinnan. Päätös perustuu CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2008 myöntämään valtuutukseen enintään 8 000 000 B-osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 18.8.2008, ja se päättyy viimeistään 30.6.2009.
Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja noudattaen OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta.
Lisätietoja:
Kaisa Arovaara, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 583
CAPMAN OYJ
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,2 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 130 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
Share on LinkedIn Share on Twitter