Uudet CapMan Oyj:n B-osakkeet merkitty kaupparekisteriin

CapMan Oyj Pörssi-ilmoitus 5.9.2008 kello 9.45


CapMan Oyj:n suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskemat 982 539 uutta CapMan Oyj:n B-osaketta on merkitty tänään kaupparekisteriin. CapMan Oyj:n listattujen B-osakkeiden määrä on rekisteröinnin jälkeen 74 990 171 kappaletta ja listaamattomien A-osakkeiden määrä on 6 000 000 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Suunnattu osakeanti liittyi 27.8.2008 toteutuneeseen Norum-yritysostoon, jossa CapMan Oyj maksoi osan 3,4 milj. euron alkuperäisestä kauppahinnasta käteisellä ja osan suunnatulla osakeannilla Norumin myyjille. Lisätietoa yritysostosta löytyy CapMan Oyj:n 26.5.2008 ja 27.8.2008 julkaisemista pörssitiedotteista.

Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2008 ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä 5.9.2008 lukien. Tavoitteena on, että kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä 8.9.2008.


Lisätietoja:
Kaisa Arovaara, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 583


CAPMAN OYJ

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com


CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,2 euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

Share on LinkedIn Share on Twitter