Uudet CapMan Oyj:n B-osakkeet merkitty kaupparekisteriin

CapMan Oyj Pörssi-ilmoitus 24.4.2009 kello 9.55
CapMan Oyj:n suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskemat 2 216 541 uutta CapMan Oyj:n B-osaketta on merkitty tänään kaupparekisteriin. CapMan Oyj:n listattujen B-osakkeiden määrä on rekisteröinnin jälkeen 77 674 965 kappaletta ja listaamattomien A-osakkeiden määrä on 6 000 000 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
Suunnattu osakeanti liittyi 20.4.2004 tiedotettuun Norum-yritysostoon, jossa CapMan Oyj osti loput 49 % Norumista Norumin vähemmistöosakkailta. Kauppahinnasta noin 1,8 milj. euroa on maksettu käteisellä ja noin 1,8 milj. euroa rahoitettu suunnatulla osakeannilla myyjille.
Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2009 ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä 24.4.2009 lukien. Tavoitteena on, että kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä 27.4.2009.
Lisätietoja:
Kaisa Arovaara, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 583
CAPMAN OYJ
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan.
Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
Share on LinkedIn Share on Twitter