Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

CapMan pörssi-ilmoitus 24.9.2009 kello 8.15

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus
CapMan Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuksien muuttumisesta. Gimv NV osuus osakkeista on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 23.9.2009 tehdyn osakekaupan seurauksena.
1. Kohdeyrityksen nimi:
CapMan Oyj
2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut:
23.9.2009
3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus CapMan Oyj:n osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä:
4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:
Gimv NV, Register of Corporations, Antwerp 0220.324.117
CapMan Oyj:n osakemäärä 23.9.2009 oli 83 674 965 osaketta (6 000 000 A-osaketta ja 77 674 965 B-osaketta), ja ääniä osakkeilla oli yhteensä 137 674 965 kappaletta. Gimv NV:n osuus osakkeista on siten 7,60 % ja osuus äänimäärästä 4,60 %.
CAPMAN OYJ
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
Share on LinkedIn Share on Twitter