CapMan Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 on julkaistu

CapMan Oyj pörssitiedote 9.3.2010 kello 9.00

CapMan Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2009 on julkaistu

CapManin vuoden 2009 vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.capman.com. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2009.

Vuosikertomus on saatavilla osoitteessa www.capman.com/Fi/Media/AnnualReports (suomeksi). Painettu vuosikertomus on tilattavissa samasta osoitteesta sekä sähköpostitse osoitteesta info@capman.com viikosta 11 alkaen.

Lisätietoja:

Mari Reponen, viestintäjohtaja, puh. +385 207 207 522 tai +358 40 702 5869

CAPMAN OYJ

Mari Reponen

viestintäjohtaja

Sijoittajapalvelut

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.com

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

Share on LinkedIn Share on Twitter