CapMan Oyj:n vuosikooste vuodelta 2010

CapMan Oyj pörssitiedote 4.2.2010 kello 9.00

CapMan Oyj:n vuosikooste vuodelta 2010

CapMan Oyj:n vuosikooste on julkaistu CapManin internetsivuilla osoitteessa www.capman.fi. Yhtiön vuonna 2010 julkaisemat tiedotteet löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilta kohdasta www.capman.fi/media-fi/tiedotteet. Osa tiedotteiden sisältämistä tiedoista saattaa olla vanhentunutta.

Lisätietoja:
Mari Reponen, viestintäjohtaja, puh. +385 207 207 522 tai +358 40 702 5869

CAPMAN OYJ

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

CapMan www.capman.fi
CapMan on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimivat pääomasijoittaja, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,5 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

Share on LinkedIn Share on Twitter